Jeugdparticipatie

Kinderen en jongeren hebben het recht om hun mening te geven en hun stem te laten horen. En op steeds meer plekken gebeurt dit ook. Maar jeugdparticipatie gaat verder dan dat. Jeugdparticipatie betekent dat kinderen en jongeren actief meepraten en meebeslissen over onderwerpen die over hen gaan of over plekken waar zij vaak komen. Het is de verantwoordelijkheid van volwassenen om dit mogelijk te maken. Bijvoorbeeld in lokaal of landelijk beleid of op de sportclub of op school.