Cijfers over participatie van jongeren

Aantal jongeren dat maatschappelijk participeert

Grafiek Maatschappelijke participatie door jongeren

Gegevens in een tabel

Maatschappelijke participatie door jongeren in 2021 

Participeert in Percentage van
alle jongeren
Sportvereniging 14,8%
School 7,3%
Jeugdwerk 5,8%
Verzorging 3,4%
Culturele vereniging 2,0%
Buurt 1,5%
Politiek 0,8%
Totaal 38,1%

In 2021 doet 38,1 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar een vorm van vrijwilligerswerk. Sinds 2016 daalt het percentage jongeren van 15 tot 25 jaar die vrijwilligerswerk doen geleidelijk. In 2016 ging het om 54,0 procent, in 2017 om 49,5 procent, in 2018 om 48,4 procent, in 2019 om 44,8 procent en in 2020 44,1 procent.

Ook in 2021 zijn de meeste jongeren, met bijna 15 procent, actief in een sportvereniging. Daarna is ruim 7 procent op school en bijna 6 procent in het jeugdwerk actief. Het percentage jongeren dat vrijwilligerswerk doet binnen de politiek en in de eigen buurt is met respectievelijk 0,8 procent en 1,5 procent laag (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022).

Definitie

Jongerenparticipatie, of jeugdparticipatie, is het maatschappelijk meedoen van jongeren. Bijvoorbeeld in de politiek, door vrijwilligerswerk, of via de maatschappelijke stage, die in het voortgezet onderwijs verplicht is. Jongerenparticipatie geeft jongeren inspraak en invloed, ze krijgen de mogelijkheid om initiatief te nemen en verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Meer informatie

Ervaringskennis en jeugdparticipatieVrije tijd

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud