Cijfers over participatie van jongeren

Aantal jongeren dat maatschappelijk participeert

Grafiek Maatschappelijke participatie door jongeren

Gegevens in een tabel

Maatschappelijke participatie door jongeren in 2022

Participeert in Percentage van
alle jongeren
Sportvereniging 17,3%
School 8,1%
Jeugdwerk 6,0%
Verzorging 6,1%
Culturele vereniging 4,1%
Buurt 2,8%
Totaal 41,0%

In 2022 doet 41 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar een vorm van vrijwilligerswerk. Sinds 2016 daalde het percentage jongeren van 15 tot 25 jaar die vrijwilligerswerk deed geleidelijk. In 2022 is er weer sprake van een stijging. In 2016 ging het om 54,0 procent, in 2017 om 49,5 procent, in 2018 om 48,4 procent, in 2019 om 44,8 procent, 2020 44,1 procent en in 2021 38,1 procent.

Ook in 2022 zijn de meeste jongeren, met ruim 17 procent, actief in een sportvereniging. Daarna is ruim 8 procent op school en  6 procent in het jeugdwerk en de verzorging actief. Het minst doen jongeren vrijwilligerswerk  in een culturele vereniging en in de eigen buurt, respectievelijk 4,1 procent en 2,8 procent.

Behalve vrijwilligerswerk voor organisaties en verenigingen bieden jongeren in de leeftijd van 15-25 jaar, met 32,2 procent,  ook onbetaalde informele hulp aan anderen buiten het eigen huishouden zoals aan zieken, buren, familie, vrienden en bekenden (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2023).

Definitie

Jongerenparticipatie, of jeugdparticipatie, is het maatschappelijk meedoen van jongeren. Bijvoorbeeld in de politiek, door vrijwilligerswerk, of via de maatschappelijke stage, die in het voortgezet onderwijs verplicht is. Jongerenparticipatie geeft jongeren inspraak en invloed, ze krijgen de mogelijkheid om initiatief te nemen en verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Meer informatie

JeugdparticipatieVrije tijd

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud