Cijfers over participatie van jongeren

Aantal jongeren dat maatschappelijk participeert

Grafiek Maatschappelijke participatie door jongeren
Gegevens in een tabel

Maatschappelijke participatie door jongeren in 2020 

Participeert in Percentage van
alle jongeren
Sportvereniging 17,3%
School 9,6%
Jeugdwerk 8,3%
Verzorging 5,1%
Culturele vereniging 4,1%
Buurt 2,0%
Politiek 0,9%
Totaal 44,1%

In 2020 doet 44,1 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar een vorm van vrijwilligerswerk. Sinds 2016 is er sprake van een geleidelijke daling van jongeren die vrijwilligerswerk doen. In 2016 ging het om 54,0 procent, in 2017 om 49,5 procent, 2018  48,4 procent en 2019 44,8 procent van de 15- tot 25 jarigen die actief waren in een vorm van vrijwilligerswerk.

In 2020 is ruim 17 procent van de jongeren actief in een sportvereniging, bijna 10 procent op school en ruim 8 procent in het jeugdwerk. Het percentage jongeren dat actief is binnen de politiek en in de eigen buurt is met respectievelijk 0,9 procent en 2 procent laag (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021).

Definitie

Jongerenparticipatie, of jeugdparticipatie, is het maatschappelijk meedoen van jongeren. Bijvoorbeeld in de politiek, door vrijwilligerswerk, of via de maatschappelijke stage, die in het voortgezet onderwijs verplicht is. Jongerenparticipatie geeft jongeren inspraak en invloed, ze krijgen de mogelijkheid om initiatief te nemen en verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Meer informatie

Ervaringskennis

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud