Cijfers over verenigingslidmaatschap

Aantal jongeren die lid zijn van een vereniging

Grafiek Verenigingslidmaatschap 15-25-jarigen

Gegevens in een tabel

Verenigingslidmaatschap 15 - 25-jarigen in 2022

Lidmaatschap Percentage
Sportvereniging 46,6%
Gezelligheidsvereniging 15,3%
Consumentenorganisatie 11,1%
Milieuorganisatie 5,9%
Culturele vereniging 4,7%
Vakbond 4,5%
Jeugdorganisatie 3,4%
Politieke partij 2,7%

Bijna 47 procent van alle jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar is in 2022 lid van een sportvereniging. Na sportverenigingen zijn gezelligheidsverenigingen, met ruim 15 procent van de jongeren, het meest populair. Bijna 6 procent is lid van een milieuorganisatie. Een lidmaatschap van een politieke partij komt met bijna 3 procent in 2021 het minst vaak voor onder jongeren. Bijna 43 procent van de jongeren bezoekt in 2022 wekelijks een vereniging (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2023).

Ten opzichte van 2021 is er sprake van een stijging van het percentage jongeren dat lid is van een milieuorganisatie (van 4,5 procent naar 5,9 procent) en van een vakbond (van 3,2 procent naar 4,5 procent). Lidmaatschap van een gezelligheidsvereniging is gelijk gebleven. Bij de andere verenigingen is er sprake van een daling in het percentage jongeren dat lid is. De grootste daling is te zien bij de jongeren die lid zijn van een sportvereniging (van 48,5 procent in 2021 naar 46,6 procent in 2022) (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2023).

Definitie

Onder verenigingslidmaatschap verstaan we het aandeel van de jeugd dat lid is van een sport-, hobby, of andere vereniging.

Meer informatie

Vrije tijd

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud