Jongerenraden bij gemeenten

In veel gemeenten zijn er jongerenraden. De raden bestaan uit jongeren die zich inzetten voor de belangen van hun leeftijdsgenoten in de gemeente. Op deze pagina lees je wat een jongerenraad is en hoe die werkt. Ook lees je welke meerwaarde een jongerenraad kan hebben en wat aandachtspunten kunnen zijn.

Wat is een jongerenraad?

Een jongerenraad is een groep jongeren die zich vrijwillig inzet voor de belangen van hun leeftijdsgenoten in de gemeente. Deze raden zijn meestal opgericht door gemeenten en bestaan uit jongeren tussen 12 en 25 jaar oud. Het doel van een jongerenraad is de lokale stem van jongeren te laten horen. En hen te betrekken bij beleid dat jongeren aangaat. Een jongerenraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over allerlei thema's die actueel zijn. Ook is een jongerenraad een middel om jongeren meer inspraak te geven in de beslissingen van de gemeente.

Hoe werkt een jongerenraad?

Hoe een jongerenraad werkt, verschilt per gemeente. Dit is afhankelijk van het doel en van de structuur die een gemeente kiest. Er zijn bijvoorbeeld jongerenraden die regelmatig overleggen met beleidsadviseurs of wethouders, en zo meedenken over de besluitvorming. Ook zijn er jongerenraden die alleen als klankbord optreden.

Een jongerenraad kan bijvoorbeeld meedenken over het beleid op het gebied van jongerenwerk, sport, cultuur, onderwijs en veiligheid. Ook kan de jongerenraad activiteiten organiseren voor jongeren in de gemeente, zoals festivals, sporttoernooien en workshops.

Waarom kiezen voor een jongerenraad?

Een jongerenraad kan om verschillende redenen waardevol zijn in een gemeente. Bijvoorbeeld:

  • Een jongerenraad biedt jongeren de mogelijkheid om hun stem te horen in de gemeente en invloed uit te oefenen op lokaal beleid.
  • Jongeren kunnen gevraagd en ongevraagd hun mening laten horen aan de gemeente over onderwerpen die hen aangaan.
  • Jongeren hebben vaak het gevoel dat hun stem niet gehoord wordt. Een gemeente neemt veel beslissingen over het leven van jongeren, bijvoorbeeld over onderwijs, jeugdzorg, leefomgeving en klimaat. Een jongerenraad kan ervoor zorgen dat jongeren zich meer betrokken voelen bij hun gemeente.
  • Door een jongerenraad kunnen de werelden van jongeren en de gemeente dichter bij elkaar komen. Een jongerenraad staat in nauw contact met andere jongeren binnen de gemeente. Daardoor wordt de stem van jongeren in de gemeente breder gehoord.
  • Een jongerenraad biedt jongeren de mogelijkheid om te leren en zich te ontwikkelen. Ze leren hoe ze hun mening kunnen uiten en invloed kunnen uitoefenen. Ook krijgen ze mee hoe lokaal beleid werkt.

Aandachtspunten bij een jongerenraad

Er zijn ook aandachtspunten waar je op kunt letten bij een jongerenraad:

  • Een jongerenraad vormt lang niet altijd een goede afspiegeling van alle jongeren in de gemeente. Het kan zijn dat bepaalde groepen jongeren ondervertegenwoordigd zijn in een jongerenraad. Hun stem wordt mogelijk niet gehoord. Bekijk ter inspiratie eens de voorbeelden van jongerenparticipatie.
  • Een jongerenraad is een middel en geen doel op zich. Bedenk welk doel je wilt bereiken. Is de vorm van een jongerenraad dan het meest passend in jouw gemeente?
  • Het oprichten en onderhouden van een jongerenraad vraagt veel tijd. Het is niet iets wat je er als ambtenaar even bij doet. Het is van belang dat er tijd wordt vrijgemaakt om jongeren te begeleiden en ondersteunen. Ook is er voldoende geld nodig om de activiteiten van de jongerenraad te ondersteunen.

Voorbeelden van jongerenraden

Geen foto van de persoon aanwezig

Maryama Ismail

medewerker inhoud