Draagvlak creëren voor jongerenparticipatie in de gemeente

Het succes van jongerenparticipatie in gemeenten hangt grotendeels af van het draagvlak dat ervoor bestaat in de gemeentelijke organisatie. Vaak nemen enkele enthousiaste beleidsambtenaren het voortouw. Maar succesvol jongerenparticipatie organiseren is niet iets wat je 'erbij' doet. Het vraagt om een bredere betrokkenheid. Hoe kun je daarvoor zorgen binnen de gemeente waar jij werkt?

Meerwaarde van jongerenparticipatie breed delen

Om jongerenparticipatie kans van slagen te geven, heeft het een duidelijke plek in de brede gemeentelijke organisatie nodig, die geborgd is. Om dat te bereiken, is het belangrijk om de meerwaarde van jongerenparticipatie breed te delen, bij voorkeur vanuit de visie en ambitie van de gemeente. Jongerenparticipatie vraagt om betrokkenheid vanuit verschillende afdelingen.

Bestuurlijk commitment

Duurzame veranderingen vragen in een gemeente om een bestuur dat de verandering omarmt en uitdraagt. Bestuurlijk commitment, ambtelijk mandaat, ruimte, tijd en middelen zijn voorwaarden om jongerenparticipatie een goede plek in de gemeentelijke organisatie te kunnen geven. Een enthousiaste wethouder of bestuurder kan helpen om dat voor elkaar te krijgen.

Cultuuromslag

Echt luisteren naar jongeren en hen betrekken bij beleid, vraagt om een andere manier van werken. Voor zo'n cultuuromslag is een lange adem nodig. Door gerichte activiteiten kunnen medewerkers van de gemeente kennis, begrip en bewustzijn ontwikkelen.

Zo weten zij wat nodig is voor succesvolle jongerenparticipatie, en zien ze de meerwaarde. Daar kun je voor zorgen door het onderwerp vaak en op verschillende manieren onder de aandacht te brengen. Ga na wat collega's nodig hebben om de meerwaarde van jongerenparticipatie te zien.

Gemotiveerde vooroplopers of aanjagers

Investeer in collega's van verschillende functies en afdelingen die energie en motivatie hebben om aan de slag te gaan met jongerenparticipatie. Zij kunnen vervolgens andere collega's motiveren.

Zichtbaarheid van de jongeren

Om aandacht voor het onderwerp te vergroten, is het belangrijk om de jongeren om wie het gaat zo zichtbaar mogelijk te maken. Wie zijn zij? Wat doen ze? Je kunt jongeren bijvoorbeeld in een teamoverleg aan het woord laten, filmpjes van activiteiten delen> Of je kunt jongeren zelf laten bedenken hoe ze hun zichtbaarheid kunnen vergroten. Zichtbaarheid vergroten helpt je om steeds meer collega's te enthousiasmeren om jongeren te betrekken.

Zichtbaarheid van de resultaten

Door te laten zien wat je kunt bereiken door jongeren te betrekken, kun je collega's motiveren en inspireren. Wie niet weet hoe jongerenparticipatie voor elkaar te krijgen is, en wat het kan opleveren, kan terughoudend zijn om ermee aan de slag te gaan. Laat met voorbeelden zien dat jongerenparticipatie niet ingewikkeld hoeft te zijn, en dat het op een makkelijke manier vorm kan krijgen. Bekijk de pagina Voorbeelden van jongerenparticipatie bij gemeenten voor de voorbeelden van andere gemeenten.

Reflecteren op gemaakte stappen

Een cultuuromslag maken gaat met vallen en opstaan. Zonder fouten kunnen we niet leren. Daarom is het belangrijk om regelmatig met de betrokken collega's en de jongeren te reflecteren. Zo houd je goed zicht op wat in jullie gemeente werkt en welke onderwerpen meer aandacht nodig hebben.

Online magazine Listen Up

Foto Robin Koper

Robin Koper

medewerker inhoud