'Mijn tip aan jongeren: leg contact met een belangrijke ambtenaar'

Door actief aanwezig te zijn in de maatschappij heeft de jongerenraad in Barneveld zich stevig verankerd binnen de gemeente. Voorzitter Sven Likkel vertelt over hun aanpak en de winst voor de gemeente en jongeren. 'Het is voor jongeren motiverend als ze zich gesteund voelen door de gemeente.'

Hoe is de jongerenraad in Barneveld ontstaan?

'Het initiatief kwam van twee meiden. Zij zijn naar de gemeente toegegaan en zeiden: 'Joh, wij zouden een jongerenraad leuk vinden, is dat mogelijk?' Uiteindelijk zijn ze in contact gekomen met de wethouder die burgerparticipatie in portfolio heeft. Die heeft akkoord gegeven. Later ben ik erbij gekomen, eerst als raadslid, inmiddels als voorzitter.'

Uitje of cursus

'We krijgen een jaarlijks budget. Dat is steeds wat meer geworden, naarmate we meer leden hadden en meer dingen deden. We doen dit vrijwillig, zonder financiële bijdrage. Wel krijgen we onkostenvergoeding. En zo nu en dan hebben we een uitje of een cursus.'

Ludieke acties

'Voor de werving versturen we brieven en gebruiken we sociale media. Zo nu en dan organiseren we ludieke acties en evenementen. We zijn nu bezig met een website. En we hebben een jongerenpanel waarvoor je je kunt aanmelden. Het jongerenpanel bestaat uit zo'n tweehonderd jongeren die ons via enquêtes input geven over belangrijke thema's.'

Hoe is de jongerenraad in Barneveld georganiseerd?

'Voor corona waren we best wel goed georganiseerd. We hadden ongeveer tien reguliere leden en vijf bestuursleden. Elk bestuurslid had een eigen taak: voorzitter, penningmeester, vicevoorzitter, sociale media en secretaris. Daarnaast had elk lid een eigen taak. Zo regelt de spelcommissie de uitjes. En de evaluatiecommissie inventariseert hoe de jongerenraad het doet.'

Even herstellen

'Verder was alles losjes georganiseerd, we deden allerlei leuke projecten. Maar door corona konden we weinig doen. We zagen elkaar amper. Daarvan zijn we nu nog wel even aan het herstellen. We zitten nu nog maar met zeven leden. We doen nu wat we kunnen, en we zijn veel bezig met ledenwerving.'

Wethouder en burgemeester

'Een keer in de maand komen we samen. Daarnaast is er een bestuursvergadering. En als projectgroepen hebben we ook apart overleg. Met de wethouder hebben we een halfjaarlijks gesprek. En omdat we nu een nieuwe burgemeester hebben, gaan we die ook erbij betrekken.'

Wat doet de jongerenraad in Barneveld?

'Wij zijn een officieel adviesorgaan binnen de gemeente. We werken op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een adviesbrief te schrijven die behandeld wordt door de gemeenteraad. Of door in gesprek te gaan met de gemeenteraad. Zo hebben we bijvoorbeeld laten weten dat er echt veel meer starterswoningen moeten worden gebouwd. Dat was voor veel gemeenteraadsleden nieuw. Zij dachten dat jongeren juist alleen maar willen huren.'

Gratis chocomelk

We organiseren ook acties, bijvoorbeeld om aandacht te vragen voor een bepaald thema. Laatst deelden we gratis chocomelk uit op een drukbezochte markt en gingen we in gesprek met bewoners. Dat geeft ons weer nieuwe ideeën. En we kunnen zo ook andere jongeren uitnodigen voor de jongerenraad.'

Waardevolle stem

'De jongerenraad wordt serieus genomen. Zo zijn we gevraagd voor de jury van het innovatiefonds voor duurzaamheid. Dat is bijzonder, want dan zit je aan tafel met wethouders en directeuren. Mensen die jouw stem waardevol vinden. Dat laat wel zien dat de gemeente echt haar best doet om jongeren te betrekken.'

Hoe werkt de jongerenraad samen met medewerkers van de gemeente?

'Een beleidsmedewerker van de gemeente is onze contactpersoon. Ik werk nauw met hem samen, we bellen bijna dagelijks. Hij is zelf ook 24, dat maakt het leuk. Hij begrijpt de jongerenraad goed. Ook met wethouders en politieke partijen hebben we goed contact. Als wij een visie hebben op een bepaald onderwerp, dan kunnen we dat altijd delen. We gaan dan naar de gemeenteraad toe, doen mee aan de raadsvergadering en gaan met medewerkers in gesprek.'

Groot draagvlak

'Het draagvlak voor de jongerenraad in de gemeente is groot. Ook bij het opstellen van beleid. Ik krijg vaak mails van beleidsmedewerkers als de gemeente ons wil betrekken bij een thema. Dan gaan wij aan de slag met die beleidsmedewerker.'

Wat maakt een jongerenraad succesvol?

'Onze duidelijke taakverdeling en het contact met de gemeente dragen bij aan het succes van onze jongerenraad. Ook zijn we goed aanwezig in de maatschappij. We spreken met maatschappelijke organisaties, met de gemeente, met jongeren, met politieke partijen. Noem maar op. We hebben ons zodanig verweven in de gemeente dat mensen snel bij ons komen voor antwoord op hun vragen, voor advies en voor onze mening.'

Tips voor het opzetten van een jongerenraad

'Als tip aan beleidsmakers zou ik zeggen dat de hoofdrol moet liggen bij de jongeren zelf. Zij moeten zelf aan de slag willen gaan. Het is dan aan de gemeente om jongeren de tools daarvoor te geven. Zoals budget en toegang tot websites. Het is voor jongeren motiverend als ze zich gesteund voelen door de gemeente.'

'Mijn tip aan jongeren die zelf een jongerenraad willen oprichten: probeer zo snel mogelijk contact te leggen met een belangrijke ambtenaar binnen de gemeente. Een wethouder of burgemeester. Vertel die persoon wat de belangen zijn voor de gemeente. En kijk goed naar andere voorbeelden in het land.'

Foto Robin Koper

Robin Koper

medewerker inhoud