Jongeren over het belang van jeugdparticipatie

Jongeren maken zich zorgen over de toekomst. Woningnood, armoede, klimaatverandering, prestatiedruk in het onderwijs en wachtlijsten in de jeugdzorg. Het zijn een aantal van de maatschappelijke vraagstukken die invloed hebben op het leven van jongeren. Het is belangrijk om jongeren bij dit soort vraagstukken te betrekken, zodat ze over hun eigen toekomst kunnen meepraten en beslissen. Hoe zorgen we dat jongeren hun stem kunnen laten horen en wat hebben ze nodig voor een hoopvolle toekomst? Het Nederlands Jeugdinstituut vraagt het aan jongeren zelf.

Oproep

Deze reeks is nog volop in ontwikkeling. Wil jij jouw stem laten horen en je ervaringen delen over jeugdparticipatie? Rondom woningnood, armoede, klimaatverandering, prestatiedruk, wachtlijsten in de jeugdzorg of iets heel anders? We komen graag met je in contact voor deze interviewreeks. Laat het weten via m.ekkelboom@nji.nl.