Jersey (16): ‘Wil je dat jongeren meedoen? Maak het interessant.’

De 16-jarige Jersey verbleef acht maanden op een leefgroep van jeugdzorgaanbieder entrea lindenhout. Sinds een jaar is ze actief in de jongerenraad van entrea lindenhout, ook al woont ze sinds een tijdje weer thuis. Haar motivatie: 'Ik vind het belangrijk dat de stem van jongeren gehoord wordt.' Angelo Besikci is jongerenraadbegeleider en ondersteunt de jongerenraad. Wat doet de jongerenraad? Wat bereiken ze? En wat hebben ze nodig om met plezier én succes hun werk te doen?

Ik zou graag willen dat hulpverleners ook op de groepen beter naar jongeren luisteren
Jersey

Profiel

Naam: Jersey
Leeftijd: 16 jaar
Ervaring jeugdparticipatie: Actief in de jongerenraad van entrea lindenhout

Samen met Angelo Besikci, begeleider van de jongerenraad

De jongerenraad van entrea lindenhout legt contact met jongeren en geeft advies aan de organisatie over dat wat beter kan. Jersey vertelt hierover: 'Zo moesten door de fusie van Entrea en Lindenhout protocollen herschreven worden. Een daarvan was omgaan met agressie. Daar dachten we over mee. Nu heeft het protocol een extra bijlage waarin staat wat jongeren belangrijk vinden. Zoals: pak ons niet vast tenzij het om de veiligheid gaat.'

'Maar soms denken we ook gewoon mee. Bijvoorbeeld over hoe we een onderzoek naar de veiligheidsbeleving van jongeren in de jeugdzorg konden verspreiden. En laatst kwam de kinderombudsvrouw langs. We vragen vooraf wel altijd wat iemand wil bespreken, want wij moeten er ook wat aan hebben.'

Jongerenraadbegeleider Angelo voegt toe: 'En we ondernemen activiteiten om jongeren uit de jeugdzorg met elkaar te verbinden. Zoals de jaarlijkse bijeenkomst van het Jeugdwelzijnsberaad. Dat is voor de gezelligheid, maar ook om te horen wat er bij andere jongeren speelt.'

De jongerenraad pleitte voor individuele afspraken; niet iedere regel is helpend voor iedere jongere

Nieuwe regels

Het gaat verder dan alleen adviseren en meedenken. Trots vertellen Jersey en Angelo over de invloed die de jongerenraad heeft. Zo waren er lange tijd standaardregels voor alle jongeren, zoals het kameruur: een rustmoment van een uur op je kamer één keer per dag. Na gesprekken met de jongerenraad stapte de organisatie daar uiteindelijk van af.

'De jongerenraad pleitte voor individuele afspraken', zegt Angelo. 'Niet iedere regel is helpend voor iedere jongere. En eigenlijk is zo'n standaardregel ook raar: ik stuur mijn kinderen ook niet naar hun kamer als ik met mijn vrouw wil overleggen. Het hoort niet bij het gewone leven.'

Jersey vervolgt: 'Een ander voorbeeld is dat alle jongeren tegenwoordig hun eigen afspraken hebben over het gebruik van hun telefoon.' De meest recente afspraken gaan over de betrokkenheid van jongeren bij het aanstellen van nieuw personeel. Door deelname aan een sollicitatiegesprek bijvoorbeeld. Trots vertelt Jersey: 'We hebben een hand-out gemaakt voor de jongere die bij een sollicitatiegesprek zit. Hier staan zinnen in die jongeren kunnen gebruiken. Zoals: 'Waarom zou ik jou in vertrouwen nemen?'. Met de afdeling communicatie hebben we dit professioneel aangepakt.'

Faciliteiten, plezier en echte invloed

Wat moeten jeugdzorgaanbieders doen om jongeren te betrekken en betrokken te houden? 'Goede faciliteiten, het leuk maken en écht iets doen met de input van jongeren', zegt Jersey. Ze vervolgt: 'Je wordt nergens toe verplicht en kan kiezen wat je doet.' Angelo vervolgt: 'Advies geven ze alleen maar als ze dat willen. En we gaan nu kijken of thematisch werken beter werkt, zodat de jongere kan bepalen of die erbij wil zijn.'

En wat heb je als ondersteuner nodig? Angelo: 'Mandaat van de organisatie! Als de jongerenraad iets wil dan moeten we aan de slag kunnen. En als de organisatie de jongerenraad advies vraagt en er ligt al een heel plan, dan ben ik eerlijk. Dan zeg ik tegen de organisatie:  'Het kan dat de jongerenraad het er niet mee eens is.  Dan moeten we er opnieuw naar kijken.'

Want wil je dat jongeren meedoen? 'Maak het inhoudelijk interessant. En zorg altijd voor een terugkoppeling. Als het bij een advies blijft dan wordt er uitgelegd waarom dat zo is. En jongeren krijgen een reiskostenvergoeding én een vergoeding voor hun werk voor de jongerenraad. We zien dit als een bijbaantje.'

Structuur en vertrouwen

Het is belangrijk dat een jongerenraad begeleiding krijgt en dat dit op de goede manier gebeurt. Of zoals Jersey zegt: 'Angelo zorgt voor structuur en hij zal ons nooit laten vallen.' Angelo voegt toe: 'Bij mijn sollicitatiegesprek zei ik tegen de jongeren: 'Ik heb wel ideeën, maar het blijft jullie jongerenraad.' Ik motiveer en adviseer ze, ga achter terugkoppelingen aan en help bepalen waar ze het over willen hebben. Ze kunnen namelijk overvraagd worden.'

'En ik ben me er heel bewust van hoe ik bij jongeren aansluit', zegt Angel. 'We mailen niet, maar appen. En als ze mij 's nachts om 3 uur bellen, dan ben ik er. Soms ben ik met mijn handen gebonden. Ik kan namelijk niks zeggen als een jongere klaagt over een medewerker en ik weet daar meer van. Maar dat snappen de jongeren.'

Dat Jersey positief is over haar deelname aan de jongerenraad is duidelijk, al heeft ze nog wel een wens: 'Het is fijn dat we gehoord worden. Maar ik zou nog wel willen dat hulpverleners óók op de groepen beter naar jongeren luisteren.'

Deze reeks is nog volop in ontwikkeling. Wil jij jouw stem laten horen en je ervaringen delen over jeugdparticipatie? Rondom woningnood, armoede, klimaatverandering, prestatiedruk, wachtlijsten in de jeugdzorg of iets heel anders? We komen graag met je in contact voor deze interviewreeks. Laat het weten via m.ekkelboom@nji.nl.