Werkvormen voor samenwerking met kinderen en jongeren

Wil jij kinderen en jongeren écht betrekken en inspraak geven bij zaken die hen aangaan? Zorg dan voor goede en vooral leuke werkvormen. Zo bouw je een band op, maak je de samenwerking gelijkwaardig en zorg je ervoor dat jongeren het leuk vinden om mee te doen. Er zijn verschillende werkvormen en manieren die je daarvoor kunt gebruiken. Op deze pagina beschrijven we een aantal voorbeelden.

Pizzameeting als startpunt

De pizzameeting heeft als doel om drie verbeterpunten te verzamelen. Het idee is dat er samen gegeten wordt. Een bijeenkomst met eten zorgt meestal voor een hogere opkomst. Tijdens de meeting verzamelen jullie de onderwerpen die voor jongeren belangrijk zijn. De meeting is niet bedoeld om hier inhoudelijk op verder te gaan, maar wordt gezien als startpunt voor een werksessie.

Lees meer in de Toolkit Jongerenparticipatie van Movisie 

Van brainstorm tot concrete uitwerking

Vaak is het in het begin nog een beetje zoeken naar ideeën of een fijne manier om te werken. Het kan helpen om de jongeren eerst te laten brainstormen over wat zij belangrijk vinden. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van open vragen zoals: 'Wat zou jij graag willen veranderen? Heb je ideeën over hoe je dat zou kunnen doen?'. Geef hierbij aan dat ze alles mogen zeggen.

Maak groepjes en laat elke groep een pitch met de ideeën voorbereiden. Het gesprek hierover biedt vervolgens een kans om het concreter te maken. Je kunt bijvoorbeeld stemmen over welke ideeën uitgewerkt kunnen worden en welke stappen daarvoor nodig zijn.

Spiegelgesprek

Bij het spiegelgesprek zijn professionals de toehoorders. De jongeren praten over hun ervaringen met jullie organisatie of een activiteit. Als professional luister je hiernaar en mag je naderhand informatieve vragen stellen. Deze vragen zijn ter verduidelijking, er mag geen discussie ontstaan.

Na het spiegelgesprek reflecteren jullie samen. Wat waren de belangrijkste elementen die naar voren kwamen? Hoe was het voor de jongeren om deze ervaringen te delen? Hoe was het voor jou om toehoorder te zijn? En als belangrijkste: Hoe gaan jullie met deze input aan de slag?

Ideeënmuur

Zet een vraag waarvoor jullie een oplossing zoeken op een muur. Laat jongeren op post-its hun ideeën en oplossingen opschrijven. Wanneer ze hun ideeën opplakken, kunnen ze hierbij nog een korte toelichting geven of een verdiepende vraag beantwoorden. Vervolgens kunnen jullie als groep kiezen welke ideeën uitgediept worden.  

Het debat

Wil je jongeren laten oefenen met het geven van hun mening en discussiëren? Met een debat leren jongeren hoe ze hun mening kunnen geven en op elkaar kunnen reageren in discussies. Het idee is dat er een stelling wordt gegeven. Bijvoorbeeld: 'Onze organisatie moet meer en beter samenwerken met jongeren.' Bij het debat is één persoon of groep vóór de stelling, de andere persoon of groep is tégen.

Leef je in en verdedig jouw standpunt. Ook als je eigenlijk voor een stelling bent, maar tijdens het debat tegen moet zijn. Dat vraagt soms wat creativiteit en doorzettingsvermogen, maar leuk en uitdagend is het zeker!

Casusonderzoek

Casusonderzoek is een veelgebruikte manier om te leren van ervaringsdeskundige kinderen, jongeren en ouders én de praktijkkennis van professionals. Hierbij leer je samen met ouders, jongeren en professionals van hun ervaringen met hulpverlening. Dit helpt om zicht te krijgen op wat goed gaat en beter kan, om zo de hulp te verbeteren. 

Lees meer over casusonderzoek in de publicatie Leren van casuïstiek

Band opbouwen

Werkvormen zijn een middel om samen te werken met jongeren. Het belangrijkste is dat je een band met hen opbouwt. Het helpt wanneer jongeren niet alleen samenwerken met volwassenen uit de organisatie, maar ook met leeftijdsgenoten. Daardoor voelen jongeren de ruimte om open en eerlijk te zijn en kunnen ze successen ervaren.

Foto Robin Koper

Robin Koper

medewerker inhoud