Democracy Reloading: werk- en leertraject voor succesvolle jongerenparticipatie

Democracy Reloading is een Europees partnerschap dat gemeentes ondersteunt bij het betrekken van jongeren in de lokale besluitvorming.

Logo Democracy Reloading

Toolkit

Om jongeren bij lokale besluitvorming te betrekken is onder andere een toolkit ontwikkeld. In de toolkit worden 24 competenties uiteengezet die gemeentes nodig hebben om succesvol jongerenparticipatie op te zetten.

Op deze pagina vind je welke kennis, handvatten en ervaringen tijdens de Democracy Reloading-trajecten zijn gedeeld en opgedaan.

Democracy Reloading wordt in Nederland uitgevoerd door Eramus+ Jeugd en het NJi, in samenwerking met het ministerie van BZK, de VNG en NJR.

Op de hoogte blijven?

Om op de hoogte te blijven over Democracy Reloading kun je je aanmelden voor Nieuwsbrief Jeugd van het NJi en de nieuwsbrief van Erasmus+.

Heb je een vraag over de Democracy Reloading? Mail dan naar l.heijs@nji.nl of l.janmaat@nji.nl.

Foto Robin Koper

Robin Koper

medewerker inhoud