Participatie door jongeren: wel of niet vergoeden?

Door onderzoek en inbreng door gemeenten en jongerenraden kwam de Nationale Jeugdraad (NJR) tot tien bouwstenen die de weg wijzen voor een betekenisvolle samenwerking tussen gemeente en jongeren. Een van die bouwstenen gaat over erkenning en terugkoppeling. Voor erkenning zou het kunnen helpen om de jongeren die bijdragen aan een participatieproces een tegemoetkoming te geven. Wat zijn de gedachten over wel of niet vergoeden?

Voors en tegens van een vergoeding

In een masterclass van het leer- en werktraject Democracy Reloading gingen deelnemers dieper in op bouwsteen 9 van NJR: erkenning en terugkoppeling. Daarbij spraken zij ook over een vergoeding voor jongeren die een bijdrage leveren aan een participatieproces. Daar waren uiteenlopende gedachten over. Hieronder een greep uit de inbreng van de deelnemers.

Waarom niet vergoeden?

  • Intrinsieke motivatie hoef je niet financieel te compenseren en moet niet de drijfveer van jongeren zijn.
  • Vergoeding is afhankelijk van het onderwerp. Als jongeren mogen meedenken over bijvoorbeeld een skatepark, is het ook in hun eigen belang.
  • Voor bijvoorbeeld gemeenten kan het een hogere grens zijn om actief jongerenparticipatiebeleid uit te voeren.

Waarom wel vergoeden?

  • Het is een stimulans om te reageren en te participeren.
  • Het drukt waardering uit.
  • Zo kun je een vaste pool van mensen vormen en daarin investeren.
  • Financiële tegemoetkoming sluit motivatie niet uit en compenseert de tijd die jongeren anders aan een baantje besteden.

De NJR geeft aan dat een financiële tegemoetkoming participatie toegankelijker maakt voor verschillende groepen jongeren. Een vergoeding verlaagt de drempel om te participeren en zorgt ervoor dat je pool of je jongerennetwerk diverser wordt. Daarnaast is het eerlijk om een tegemoetkoming te geven, want ook de jongeren leveren een waardevolle bijdrage en investeren hun tijd in het traject. Welke drempels je wilt verlagen en welke vergoeding daar tegenover moet staan, is maatwerk.

Andere bouwstenen

De tien bouwstenen van het NJR lopen uiteen van het geven van eigen verantwoordelijkheid aan jongeren, tot het organiseren van draagvlak binnen de gemeente. Voldoende draagvlak zorgt bijvoorbeeld voor vraagstukken waar jongeren serieus mee aan de slag kunnen. Benieuwd naar de andere bouwstenen van de NJR? Bekijk dan: Jongerenparticipatie? Zo doe je dat écht goed! (Njr.nl)

Deze pagina is onderdeel van Democracy Reloading, een traject waarin gemeenten hebben gewerkt aan het versterken van jongerenparticipatie. Wil je meer weten over Democracy Reloading? Bekijk dan Democracy Reloading: werk- en leertraject voor succesvolle jongerenparticipatie.

Foto Robin Koper

Robin Koper

medewerker inhoud