Hoe ontwerp je een succesvol participatieproject?

Een succesvol participatieproject in het gemeentelijke domein is het Participatie Jeugdplatform van de gemeente Amsterdam. De gemeente waardeert de kennis en ervaring van ouders en kinderen dusdanig, dat ze beleid erop bijsturen en aanpassen. Op deze pagina lees je hoe de gemeente Amsterdam dit samen met andere maatschappelijke partijen aanpakt.

Wat is het Jeugdplatform Amsterdam?

Jeugdplatform Amsterdam geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Amsterdam over jeugdhulp en passend onderwijs. Zo wil het platform ervoor zorgen dat hulp en ondersteuning beter aansluiten bij wat goed werkt voor jongeren en ouders. En dat zij daarnaast toegang hebben tot betrouwbare informatie. De inbreng van ouders en jongeren vertalen zij in een advies aan de gemeente over hoe zij de zorg kunnen verbeteren en wat goede voorbeelden zijn. Het Jeugdplatform Amsterdam wordt ondersteund door Cliëntenbelang Amsterdam en Stichting Alexander.

Starten vanuit social design

De opgaven waarvoor onze maatschappij staat, worden steeds complexer. Dit zet de overheid, nationaal en lokaal, aan om op een andere manier te werken en de vraag van de burger echt centraal te stellen. Om dit te bereiken, is het nodig om nieuwe, sociale structuren te ontwerpen.

Vanuit dit zogeheten social design starten de belanghebbenden met onderzoeken wat zij nodig hebben en wat de verlangens en pijnpunten zijn. Dit varieert van ideeën verzamelen tot mee laten beslissen. Jeugdplatform Amsterdam is zo'n voorbeeld van jongerenparticipatie dat, in 2017, gestart is vanuit social design. Ook nu nog, zoveel jaar na de start, blijven de betrokkenen het platform versterken volgens de methodiek van social design.

Hoe werkt het jeugdplatform in de praktijk?

De leeftijd van de jongeren in het platform varieert tussen de 12 en 24 jaar. Oudere jongeren nemen de mentorrol op zich voor de jongere leden. En ouders kunnen hun kinderen onder de 12 jaar vertegenwoordigen.

Het jeugdplatform Amsterdam richt zich op drie pijlers:

  • Jagen en verzamelen. Verzamelen van ervaringen en meningen, tips en adviezen van ouders en jongeren in de stad.
  • Bruggen bouwen. In de persoonlijke interactie gebeurt er veel. Want als je mensen bij elkaar brengt en je ruimte creëert voor ieders verhaal en voor dialoog, dan bouw je bruggen. Het jeugdplatform brengt jongeren, ouders, beleidsmakers en professionals bij elkaar om van elkaar te leren.
  • Stemmen versterken van ouders en jongeren door hen adviezen te laten geven en naar bijeenkomsten te laten gaan. Het jeugdplatform bereidt hen hierop voor en verzorgt tijdens de bijeenkomsten de begeleiding. Het cliëntperspectief wordt altijd ingebracht.

Voorbeeldcasus

Een wethouder van Gemeente Amsterdam wilde graag in contact komen met al haar doelgroepen. Haar behoefte was het luisteren en ophalen van verhalen en ervaringen die zij weer kan inzetten in haar werk als wethouder. Maar hoe dit te organiseren? Uiteindelijk droeg Stichting Alexander een idee aan dat al bestond én goed haalbaar was: Jongerentafels, ook wel Ervaringstafels genoemd.

In de voorbereiding kiest de wethouder samen met Stichting Alexander een thema, zoals jeugdhulp of pleegouders. Daarna gaat Stichting Alexander op zoek naar jongeren en bereidt de bijeenkomst met hen voor. Tijdens de tafel mag de wethouder, of een andere bezoeker, een uur lang niets zeggen en alleen maar naar de jongeren luisteren met hoofd en hart. Na de pauze is er ruimte voor een gesprek tussen de wethouder, ambtenaren en de jongeren.

Het resultaat? Veel enthousiasme, zeker ook bij de wethouder: zo kan zij steeds direct de ervaringen horen en meenemen naar haar collega's.

Jeugdplatformamsterdam.nl

Deze pagina is onderdeel van Democracy Reloading, een traject waarin gemeenten hebben gewerkt aan het versterken van jongerenparticipatie. Wil je meer weten over Democracy Reloading? Bekijk dan Democracy Reloading: werk- en leertraject voor succesvolle jongerenparticipatie.

Foto Robin Koper

Robin Koper

medewerker inhoud