Tips voor het creëren van bestuurlijk draagvlak voor jongerenparticipatie

Voor duurzame jongerenparticipatie is samenwerking binnen je gemeente cruciaal. Hoe mobiliseer je de raad, wethouders, de ambtelijke organisatie en jongeren? Een wethouder, raadslid en jongerenraadslid delen hun tips.

Cilia Daemen over samenwerken met wethouders

Cilia Daemen is wethouder in Nijmegen. Eerder was ze acht jaar gemeenteraadslid. Hoe kun je volgens haar een wethouder aanhaken en betrekken bij jongerenparticipatie?

Haak aan op het coalitieprogramma

Dit programma vormt het uitgangspunt voor de wethouder. Het doel van de wethouder is dat dit programma binnen vier jaar slaagt. Haak daarom aan op de inhoud en verbind dit met het beleid voor jongerenparticipatie. 

Leer de wethouder kennen

Speel in op de behoefte van de wethouder en laat momenten en activiteiten zoals werkbezoeken, campagnes, vergaderingen, hierop aansluiten. Een wethouder die gericht is op de inhoud maak je misschien minder blij met een fotomoment. Terwijl dit wel aanspreekt bij een wethouder die graag met media werkt.

Vind de balans tussen zichtbaarheid en bewustwording op de lange termijn

Jongerenparticipatie gaat in golven. Het ene moment is er in een gemeente veel aandacht voor, en daarna kan de aandacht weer in zakken. Probeer de golven mee te pakken. Jongeren vormen een doelgroep die in beweging is: er komt steeds nieuwe aanwas. Ook dit is onderdeel van die golf, deze nieuwere jongeren wil je eveneens betrekken bij de democratie. 

Wees niet bang om een wethouder aan te spreken

Werk je met een erg enthousiaste bestuurder en nemen de quick wins de overhand? Spreek de wethouder erop aan: 'Wat je nu doet werkt averechts op de inhoud van het coalitieakkoord.' Werkt dit niet? zoek dan hulp via de bestuursadviseur die met elke wethouder werkt. 

Raadslid Rabia Adeviye Tekin over samenwerken met de raad

Rabia Adeviye Tekin is het jongste raadslid ooit in Doesburg. Volgens haar geeft de raad voorrang aan wat er onder burgers leeft. Als gemeenteraadslid kun je daarom een rol spelen in het versterken van jongerenparticipatie. Dit zijn haar tips:

Maak duidelijk dat de inbreng van jongeren belangrijk is

De raad voelt de verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger, óók van jongeren.

Verzamel het geluid van jongeren

De raad voelt urgentie wanneer burgers signalen geven dat zij iets belangrijk vinden.

Maak gebruik van sociale media

Sommige partijen hebben sociale media, en ook individuele raadsleden maken hier gebruik van. Door sociale media ben je benaderbaar voor jongeren, omdat je zichtbaar bent en laat zien wat je als raadslid belangrijk vindt.

Jongerenraadslid Maissa Azzouz over samenwerken met de jongerenraad

Maissa Azzouz is lid van de jongerenraad in Roosendaal. Zij vertelt wat voor de jongeren in Roosendaal heeft gewerkt.

Onderzoek wat je als gemeente te bieden hebt aan jongeren

Verdiep je in wat je als gemeente hebt te bieden aan jongeren en bezoek deze plekken: van onderwijs tot verenigingen en activiteiten. Op die manier kan je dus juist ook jongeren op zoeken die normaal niet worden bereikt of actief meepraten in de gemeente.

Maak het contact met jongeren prioriteit in elk stadium van jongerenparticipatie

Om duurzaam onderdeel te kunnen uitmaken van beleidsvorming en besluitvorming moet er contact zijn met jongeren. Dit contact moet in stand gehouden worden.

Geef ook een terugkoppeling als er nog geen update is

Door jongeren te informeren over het vaak langdurige proces leren ze over democratie. Je laat hiermee ook zien dat je het belangrijk vindt dat ze weten wat er met hun stem gebeurt. Dit is een investering in de relatie tussen jongeren en gemeente.

Voor het leer- en werktraject Democracy Reloading organiseren Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd en het Nederlands Jeugdinstituut online masterclasses. De vier experts in dit artikel spreken tijdens deze masterclasses.

Foto Robin Koper

Robin Koper

medewerker inhoud