Vijf tips van jongeren over het betrekken van jongeren

Wat vinden jongeren belangrijk als je hen betrekt bij je project, organisatie of beleidsproces? Acht junior gemeente coaches, die betrokken waren bij het traject Democracy Reloading, geven vijf tips.

Tip 1: Neem jongeren serieus

Jongeren serieus nemen kun je doen door te laten zien dat je moeite voor hen doet. Twee manieren om dit voor elkaar te krijgen zijn actief luisteren en het geven van een terugkoppeling.

Actief luisteren

Luister en vraag door. Vat vervolgens de antwoorden van de jongeren samen en dubbelcheck of wat jij begrepen hebt ook klopt. Hierbij is het ook goed om je eigen aannames bij hen te toetsen.

Terugkoppeling geven

Dit houdt in dat je jongeren op de hoogte houdt van het project. Zo blijven zij betrokken. Soms gebeurt er weinig en kan het voelen alsof je niets terug kunt koppelen. Maar ook dit zijn juist leermomenten voor de jongeren: zo leren ze hoe het proces in zijn werk gaat en welke volgende stappen je neemt.

Tip 2: Hanteer een duidelijke aanpak

Bedenk van tevoren waarom je jongeren wilt betrekken en wat je met de samenwerking wilt bereiken. Vertel dit aan de jongeren met wie je gaat werken. Spreek verwachtingen uit die jij van hen hebt en vraag welke verwachtingen zij hebben van het project en de samenwerking. Geef ook aan wanneer zaken nog onduidelijk zijn in het traject. Vertel de jongeren wat je daaraan doet, of wat je nodig hebt, en wanneer je verwacht hier meer over te kunnen vertellen.

Tip 3: Geef jongeren iets terug

Namelijk: een leuke ervaring, jouw tijd en aandacht. Zo laat je zien dat er waardering en respect is voor de tijd en inspanningen die de jongeren in jouw project stoppen. Iets teruggeven kan ook in de vorm van een financiële vergoeding, waarmee je deelname voor een meer diverse groep jongeren mogelijk maakt. Maar een vergoeding kan ook de vorm hebben van trainingen, workshops, activiteiten, netwerkmogelijkheden of uitjes met elkaar. Over het wel of niet vergoeden van jongeren is ook een Democracy Reloading blog geschreven.

Tip 4: Betrek jongeren zo snel mogelijk

Neem jongeren vanaf het begin, of zo vroeg mogelijk, mee in het proces. Als je jongeren pas aan het aan het einde betrekt, is het duidelijk dat er niet veel inspraak meer mogelijk is. Jongeren leren dan ook weinig over het hele proces. Wanneer je hen zo vroeg mogelijk betrekt, krijgen ze inzicht in processen en kan hun input ook heel waardevol zijn om het proces of beleid te verbeteren.

Tip 5: Maak het voor jongeren aantrekkelijk en leuk

Jongeren kiezen ervoor om ergens aan mee te doen. Dat geldt ook voor jouw project of organisatie. Maak het aantrekkelijk voor hen om hiervoor te kiezen en te blijven deelnemen. Leuk contact met elkaar en met jou, zowel online als offline, is hier een belangrijk onderdeel van.

Deze adviezen zijn gebaseerd op de ervaringen van de junior gemeente coaches in het traject Democracy Reloading én hun ervaring in meerdere lokale jongerenraden en jongereninitiatieven. De junior gemeente coaches in het traject 2022-2023 zijn: Maissa, Rabia, Pepijn, Lena, Nuno, Fatima en Heg.

Deze pagina is onderdeel van Democracy Reloading, een traject waarin gemeenten hebben gewerkt aan het versterken van jongerenparticipatie. Wil je meer weten over Democracy Reloading? Bekijk dan Democracy Reloading: werk- en leertraject voor succesvolle jongerenparticipatie.

Foto Robin Koper

Robin Koper

medewerker inhoud