Over Democracy Reloading

Democracy Reloading is een Europees partnerschap dat als doel heeft om gemeenten aan te sporen om jongeren te betrekken in lokale besluitvorming. Het programma is gebaseerd een toolkit met daarin 24 competenties die gemeenten nodig hebben om een succesvolle jongerenparticipatiestructuur te ontwerpen, implementeren en evalueren.

Toolkit met competenties voor succesvolle jongerenparticipatie

De Democracy Reloading Toolkit beschrijft vier, op onderzoek gebaseerde, kerncompetenties die onmisbaar zijn bij het betrekken van jonge mensen bij gemeentelijke beslissingen:

  1. Het creëren van een ondersteunende omgeving binnen de gemeente.
  2. Het empoweren van jongeren.
  3. Het ontwikkelen van beleid, strategie en structuur.
  4. Het managen en bekrachtigen van beleid, strategie en structuur.

Elk van deze kerncompetenties heeft zes competentie-elementen, twee houdingen, twee kennisgerelateerde elementen en twee vaardigheden, die bijdragen aan de succesvolle uitvoering van de kerncompetentie. Welke je terug kunt vinden op Democracy-reloading.eu.

Deze 24 competenties vormen de Democracy Reloading Toolkit die gemeenten helpen de basis te vormen voor een organisatiecultuur en ondersteunende omgeving om succesvolle jongerenparticipatie vorm te geven.

Leer- en werktraject in Nederland

In Nederland is op basis van de kennis en methode van de Democracy Reloading toolkit een werk- en leertraject ontwikkeld waar elf gemeenten aan mee hebben gedaan. Op de pagina Democracy Reloading: werk- en leertraject voor succesvolle jongerenparticipatie vind je een overzicht van de kennis, handvatten en ervaringen die tijdens het traject zijn gedeeld en opgedaan. Deze pagina's worden nog verder aangevuld.

Samenwerkingspartners

Democracy Reloading wordt in Nederland uitgevoerd door het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd en het NJi, in samenwerking met het ministerie van BZK, de VNG en de NJR. Van oktober 2022 tot en met maart 2023 vond het Nederlandse leer- en werktraject plaats waaraan 11 gemeenten hebben deelgenomen.

Deze pagina is onderdeel van Democracy Reloading, een traject waarin gemeenten hebben gewerkt aan het versterken van jongerenparticipatie. Wil je meer weten over Democracy Reloading? Bekijk dan Democracy Reloading: werk- en leertraject voor succesvolle jongerenparticipatie.

Foto Robin Koper

Robin Koper

medewerker inhoud