Gedragsproblemen

Alle kinderen zijn weleens vervelend of laten storend gedrag zien, dat is normaal. We spreken over gedragsproblemen als kinderen al enkele maanden lang storend gedrag laten zien. Met storend gedrag wordt bedoeld: gedrag dat een negatieve invloed heeft op het kind en de omgeving, zorgt voor sociale problemen of problemen op school. Bijvoorbeeld driftig zijn, liegen, anderen met opzet ergeren en pesten. Gedragsproblemen ontstaan door een wisselwerking tussen persoonlijke kenmerken van het kind en de omgeving.

Uitgelicht