Wanneer is storend gedrag een probleem?

Is je kind vaak boos, maakt het veel ruzie en luistert het slecht? Dan kun je je daar als ouder zorgen over maken. Soms scheelt het als je weet dat het gedrag gewoon bij het opgroeien hoort. En het helpt om het verschil tussen 'gewoon' lastig gedrag en gedragsproblemen te kennen.

Het normale opgroeien

Storend gedrag hoort bij het opgroeien van kinderen. Elke leeftijd brengt weer andere uitdagingen mee. Zo is het voor peuters normaal dat ze koppig zijn of driftbuien hebben. Voor kinderen op de basisschool zijn ruzies tussen klasgenoten normaal en leerzaam. En pubers zetten zich altijd af tegen volwassenen.

Alle kinderen zetten in hun ontwikkeling dezelfde stappen. Wat je kind op een bepaalde leeftijd leert, helpt bij het leren daarna. Wat je peuter bijvoorbeeld leert tijdens het spelen, helpt later bij het ontdekken van de wereld.

De ontwikkeling van je kind hoeft niet volgens een vaste route te lopen. Het ene kind leert sommige dingen eerder of juist later dan het andere. Dat is normaal. Met vragen over de ontwikkeling van je kind kun je terecht bij het consultatiebureau en bij de huisarts.

Is het gedrag echt een probleem?

Als ouder heb je een reden om je zorgen te maken als het boze of driftige gedrag van je kind duidelijk negatieve gevolgen heeft voor je kind of voor de omgeving. Om dat te bepalen, kun je jezelf en mensen in je omgeving daarvoor de volgende vragen stellen:

  • Heeft je kind er last van bij het leren op school?
  • Hindert het je kind in het leren omgaan met gevoelens?
  • Is het door het gedrag moeilijk voor je kind om contacten te leggen en vriendschappen te onderhouden?

Is het antwoord minstens één keer ja? Bedenk dan hoe lang het gedrag al duurt.

Duurt het al minstens twee maanden? Misschien heeft je kind dan een gedragsprobleem.

Wat is de oorzaak van een gedragsprobleem?

Afhankelijk van de leeftijd van het kind kan een gedragsprobleem verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld een negatieve spiraal van reacties tussen ouders en kinderen, stress op school of het kinderdagverblijf, of de invloed van het problematische gedrag van leeftijdgenoten. Lees daarover meer op de pagina Waar komt storend gedrag vandaan?

Hoe kan ik mijn kind helpen?

Tips over hoe je je kind kunt helpen, vind je op de pagina Hoe kan ik mijn kind helpen?

Wanneer heeft mijn kind een gedragsstoornis?

Bij ernstige gedragsproblemen is het nodig om te laten onderzoeken of er sprake is van een aandoening, bijvoorbeeld ADHD of autisme, of van een gedragsstoornis. Dat laatste kan het geval zijn als je kind vaak regels en normen overschrijdt, bijvoorbeeld door te stelen, dingen te vernielen of geweld te gebruiken.

Zoek contact met je huisarts of een hulpverlener in je omgeving om te bespreken of onderzoek en behandeling nodig is.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders