Waar komt storend gedrag vandaan?

Bij storend gedrag van je kind kun je je als ouder afvragen waar dat gedrag vandaan komt. Misschien denk je dat je zelf iets verkeerd doet. Veel van dat gedrag hoort gewoon bij het opgroeien. Wel kan het uitmaken hoe je erop reageert.

Opgroeien is niet altijd makkelijk

Kinderen ontwikkelen zich snel. Ze willen steeds meer zelf doen en bepalen. Maar dat lukt niet altijd zo snel als ze willen. Of wat ze willen mag niet altijd. Jonge kinderen kunnen nog niet goed praten over hun gevoelens. Daarom uiten ze hun frustratie soms in dwingend, boos, brutaal, opstandig of agressief gedrag. Als kinderen ouder worden, leren ze steeds beter op andere manieren met hun emoties om te gaan. Voor sommige kinderen is dat makkelijker dan voor anderen.
Als ouder kun je bij zulk gedrag van je kind het beste rustig blijven en niet toegeven. Lees meer op de pagina Hoe kan ik mijn kind helpen?

Hoe je opvoedt maakt uit

Opvoeden is soms zwaar. Daardoor ben je misschien eerder geneigd je kind bij storend gedrag de zin te geven. Maar daarmee vergroot je juist de kans dat je kind het ongewenste gedrag herhaalt. Daardoor neemt je eigen stress alleen maar toe en ga je je kind misschien eerder commanderen of straffen. Terwijl je beter aandacht kunt geven aan gewenst gedrag en dat kunt belonen. Doe je dat niet, dan leert je kind namelijk geen gewenst gedrag aan. Dan kom je in een neerwaartse spiraal van ongewenst gedrag van je kind en jouw reactie daarop, die dat gedrag in stand houdt.

Geef je kind liever het goede voorbeeld met je eigen gedrag. Wees je ervan bewust dat je kind gedrag van jou leert. Probeer daarom rustig te blijven als dingen tegenzitten of als je gestrest raakt, ook als dat door het gedrag van je kind komt.

Hoe kan ik gedragsproblemen voorkomen?

Hoe je als ouder reageert op storend gedrag van je kind kan uitmaken. Daarom een paar adviezen om te voorkomen dat het een gedragsprobleem wordt:

  • Reageer op vragen van je kind. Als je niet reageert bestaat de kans dat je kind harder gaat schreeuwen of op andere manieren je aandacht probeert te trekken. Dat wordt dan voor je kind al gauw de manier om gehoord en gezien te worden. Dat is niet nodig als je de vragen van je kind meteen beantwoordt.
  • Stel duidelijke huisregels.
  • Beloon gewenst gedrag.
  • Zorg dat je als opvoeders op dezelfde manier opvoedt.

Reacties van de omgeving

Of je kind lastig gedrag blijft houden, hangt soms ook af van de reacties van mensen in je omgeving. Negatieve reacties zonder aandacht voor wat een kind goed doet, helpen meestal niet om het gedrag te veranderen. Probeer op dezelfde manier te reageren op lastig gedrag, bijvoorbeeld met leerkrachten of mensen uit de buurt. Hoe eerder je kind leert wat wel en niet kan, hoe beter.

Als kinderen ouder worden, krijgen vrienden steeds meer invloed op hun gedrag. In een groep leeftijdgenoten met gedragsproblemen leren kinderen dat probleemgedrag normaal of zelfs stoer is. Bespreek daarom met je kind hoe het zelf over dat gedrag denkt.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders