Online bronnen over gedragsproblemen

Enkele suggesties voor online informatie over gedragsproblemen.

Brainwiki
Deze website is ontwikkeld door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie voor jongeren met psychische problemen en hun omgeving. De site geeft informatie over deze problemen maar besteedt ook veel aandacht aan het leven zelf. Kinderen zijn immers veel meer dan alleen de stoornis die ze hebben.

Thema gedragsstoornissen ODD/CD op website KJP
Kennis van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) over gedragsstoornissen voor professionals, ouders en jongeren, gemeenten en scholen. Bevat onder andere informatie over beschrijving, diagnose, behandeling en medicatie van gedragsstoornissen.

Foto Danielle de Veld