Hoe leg ik uit wat er aan de hand is?

'Wat doe ik fout?', vragen ouders zich soms af als hun kind gedragsproblemen heeft. Ze schamen zich of voelen zich schuldig. Ook kinderen en jongeren zelf zitten soms met vragen. Hoe leg je dan aan hen uit hoe gedragsproblemen ontstaan?

De oorzaken van gedragsproblemen uitleggen

Hoe leg je als professional uit dat gedragsproblemen meestal ontstaan onder invloed van risicofactoren, bij het kind zelf of in de omgeving? En wat vertel je over factoren die juist beschermen tegen de invloed van risicofactoren?

Leg met de kennis van risicofactoren ouders en kinderen uit hoe deze factoren elkaar beïnvloeden en hoe gedragsproblemen ontstaan.

Breng vervolgens samen in kaart welke eigenschappen van het kind of de jongere en welke omstandigheden van het gezin een rol kunnen spelen in het ontstaan en voortduren van een gedragsprobleem.

Probeer ouders de andere kant van het verhaal te laten zien als ze zelf geen problemen hebben met het gedrag van hun kind, maar anderen wel, bijvoorbeeld op school. Ouders voelen zich dan soms op het matje geroepen door de hulpverlening, terwijl ze het bijvoorbeeld juist goed vinden dat hun kind voor zichzelf opkomt door een grote mond te hebben of een tik uit te delen. Leg dan uit dat het goed is voor een kind om voor zichzelf op te komen, maar dat het door agressief gedrag meestal alleen maar meer problemen krijgt.

Besteed ook tijd en aandacht aan de beschermende factoren die de invloed van risicofactoren beperken of compenseren. Probeer er samen achter te komen waardoor ouders, kind en omgeving het volhouden of lang volgehouden hebben, ondanks de problemen.

Ga ook na in welke situaties de gedragsproblemen juist niet voorkomen. Bedenk manieren om meer van zulke situaties te krijgen, bijvoorbeeld door beter aan te sluiten bij de interesses van het kind of de jongere.

Lees ook

Foto Mariëlle Balledux

Drs. Marielle Balledux

Senior adviseur Opgroeien en Opvoeden