Erkende interventies bij gedragsproblemen

Voor het voorkomen en verhelpen van gedragsproblemen en -stoornissen bij kinderen en jongeren bestaan in Nederland verschillende interventies.

De hieronder genoemde interventies zijn beschreven in de databank Effectieve jeugdinterventies. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie minimaal erkend als goed onderbouwd.

Preventie van gedragsproblemen en lichte hulp

Preventieve interventies zijn geschikt voor situaties waarin er nog geen problemen zijn, maar wel risico's daarop. Ouders spelen hierbij een belangrijke rol, zij krijgen bijvoorbeeld vaardigheden aangeleerd waardoor zij ervoor kunnen zorgen dat positief gedrag van hun kind vaker voorkomt, en negatief gedrag juist minder vaak. Een preventieve aanpak kan ook gericht zijn op de kinderen of jongeren zelf. Zij leren bijvoorbeeld vaardigheden om zich beter aan regels te houden en op een goede manier om te gaan met hun boosheid. Soms is lichte hulp nodig, wanneer er al wel problemen zijn maar deze nog hanteerbaar zijn.

 • Triple P niveau 3

  Ouders
  Professionals
  Beleidsmakers

  Triple P niveau 3 is een training voor ouders van 0- tot 18-jarigen met opvoedvragen die advies of vaardigheidstraining willen.

 • PBS IN DE WIJK

  Professionals
  Beleidsmakers

  PBS IN DE WIJK richt zich op het bevorderen van sociaal gedrag en voorkomen van problemen bij kinderen.

 • Incredible Years

  Professionals
  Beleidsmakers

  Incredible Years is een groepstraining voor ouders van kinderen met een oppositioneel-opstandige of antisociale gedragsstoornis.

 • Sociale Vaardigheden op Maat

  Professionals
  Beleidsmakers

  Sociale Vaardigheden op Maat richt zich op het vergroten van sociale vaardigheden en problemen te verminderen.

 • Gezin Centraal (GC)

  Professionals
  Beleidsmakers

  Gezin Centraal is voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar waarbij sprake is van ernstige opvoed- en opgroeiproblemen.

 • School2Care

  Professionals
  Beleidsmakers

  School2Care is een aanbod van onderwijs, zorg en begeleide vrije tijdsbesteding voor jongeren die nauwelijks nog naar school gaan.

 • Samen Stevig Staan

  Professionals
  Beleidsmakers

  Samen Stevig Staan is een programma voor jeugd van 9 tot 6 jaar met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

 • YETS

  Professionals
  Beleidsmakers

  YETS is een sportieve interventie om jongeren met meerdere problemen zelfredzaam te maken en maatschappelijke uitval te voorkomen.

 • Relationele Gezinstherapie (RGT)

  Professionals
  Beleidsmakers

  Relationele Gezinstherapie is een gezinsbehandeling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen en hun gezinnen.

 • Minder boos en opstandig

  Professionals
  Beleidsmakers

  Minder boos en opstandig is bedoeld om bij kinderen met ernstige gedragsproblemen te zorgen voor afname van de gedragsproblemen.

 • Multisysteem Therapie (MST)

  Professionals
  Beleidsmakers

  Multisysteem Therapie (MST) is een intensieve gezinsbehandeling in de thuissituatie voor jongeren van 10 tot en met 18 jaar met ernstige gedragsproblemen en hun opvoeders.

 • Betere Start

  Professionals
  Beleidsmakers

  Betere Start richt zich op het voorkomen van recidive bij gedetineerde moeders en gedragsproblemen bij hun kinderen.

 • Basic Trust-methode

  Professionals
  Beleidsmakers

  Voor kinderen met gedrags- of emotionele problemen en hun opvoeders, waarbij ook sprake is van problemen in de gehechtheidsrelatie.

 • Alles Kidzzz

  Professionals
  Beleidsmakers

  Alles Kidzzz is een gedragsinterventie voor kinderen die in verhoogde mate externaliserend gedrag laten zien.

 • Kwink

  Professionals
  Beleidsmakers

  Kwink is een preventieve interventie in het primair onderwijs om van de klas een positieve groep te maken.

 • Kracht in Controle

  Professionals
  Beleidsmakers

  Lesprogramma Kracht in Controle is voor vmbo-leerlingen om hun sociale competenties te vergroten.

 • Alleen jij bepaalt wie je bent

  Professionals
  Beleidsmakers

  Alleen jij bepaalt wie je bent (AJB) heeft als doel het voorkomen en verminderen van overlastgevend en delinquent gedrag.

Verminderen van ernstige gedragsproblemen en -stoornissen

Wanneer de gedragsproblemen ernstiger zijn, of wanneer er sprake is van een gedragsstoornis is het nodig een intensieve interventie in te zetten. Interventies om ernstige gedragsproblemen of -stoornissen te voorkomen of behandelen bestaan uit training van opvoedingsvaardigheden van ouders, training van vaardigheden van het kind of de jongere zelf en een combinatie van training van kind en jongere en training van ouders en interventies. De meeste interventies worden thuis of in de eigen omgeving van het kind en de ouders uitgevoerd. Soms zijn de gedragsproblemen van jongeren zo ernstig dat een tijdelijke uithuisplaatsing nodig is.

 • Agressie Regulatie op Maat Jeugd

  Professionals
  Beleidsmakers

  Agressie Regulatie op Maat Jeugd is gericht op het verminderen van agressief gedrag en het  voorkomen van recidive.

 • Triple P niveau 3

  Ouders
  Professionals
  Beleidsmakers

  Triple P niveau 3 is een training voor ouders van 0- tot 18-jarigen met opvoedvragen die advies of vaardigheidstraining willen.

 • PBS IN DE WIJK

  Professionals
  Beleidsmakers

  PBS IN DE WIJK richt zich op het bevorderen van sociaal gedrag en voorkomen van problemen bij kinderen.

 • Topzorg

  Het doel van Topzorg is het stoppen van delictgedrag bij jongvolwassenen en het verminderen van algemene recidive in de toekomst.

 • Incredible Years

  Professionals
  Beleidsmakers

  Incredible Years is een groepstraining voor ouders van kinderen met een oppositioneel-opstandige of antisociale gedragsstoornis.

 • Sociale Vaardigheden op Maat

  Professionals
  Beleidsmakers

  Sociale Vaardigheden op Maat richt zich op het vergroten van sociale vaardigheden en problemen te verminderen.

 • Gezin Centraal (GC)

  Professionals
  Beleidsmakers

  Gezin Centraal is voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar waarbij sprake is van ernstige opvoed- en opgroeiproblemen.

 • School2Care

  Professionals
  Beleidsmakers

  School2Care is een aanbod van onderwijs, zorg en begeleide vrije tijdsbesteding voor jongeren die nauwelijks nog naar school gaan.

 • Samen Stevig Staan

  Professionals
  Beleidsmakers

  Samen Stevig Staan is een programma voor jeugd van 9 tot 6 jaar met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

 • YETS

  Professionals
  Beleidsmakers

  YETS is een sportieve interventie om jongeren met meerdere problemen zelfredzaam te maken en maatschappelijke uitval te voorkomen.

 • Relationele Gezinstherapie (RGT)

  Professionals
  Beleidsmakers

  Relationele Gezinstherapie is een gezinsbehandeling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen en hun gezinnen.

 • Minder boos en opstandig

  Professionals
  Beleidsmakers

  Minder boos en opstandig is bedoeld om bij kinderen met ernstige gedragsproblemen te zorgen voor afname van de gedragsproblemen.

 • Multisysteem Therapie (MST)

  Professionals
  Beleidsmakers

  Multisysteem Therapie (MST) is een intensieve gezinsbehandeling in de thuissituatie voor jongeren van 10 tot en met 18 jaar met ernstige gedragsproblemen en hun opvoeders.

 • Betere Start

  Professionals
  Beleidsmakers

  Betere Start richt zich op het voorkomen van recidive bij gedetineerde moeders en gedragsproblemen bij hun kinderen.

 • Basic Trust-methode

  Professionals
  Beleidsmakers

  Voor kinderen met gedrags- of emotionele problemen en hun opvoeders, waarbij ook sprake is van problemen in de gehechtheidsrelatie.

 • Alles Kidzzz

  Professionals
  Beleidsmakers

  Alles Kidzzz is een gedragsinterventie voor kinderen die in verhoogde mate externaliserend gedrag laten zien.

 • Kwink

  Professionals
  Beleidsmakers

  Kwink is een preventieve interventie in het primair onderwijs om van de klas een positieve groep te maken.

 • Kracht in Controle

  Professionals
  Beleidsmakers

  Lesprogramma Kracht in Controle is voor vmbo-leerlingen om hun sociale competenties te vergroten.

 • Alleen jij bepaalt wie je bent

  Professionals
  Beleidsmakers

  Alleen jij bepaalt wie je bent (AJB) heeft als doel het voorkomen en verminderen van overlastgevend en delinquent gedrag.

 • Agressie Regulatie op Maat JongVolwassenen

  Professionals
  Beleidsmakers

  Agressie Regulatie op Maat JongVolwassenen (ARopMaat-JoVo) is een behandeling voor jongeren en jongvolwassenen met ernstige agressieproblemen.

Foto Danielle de Veld