Erkende interventies bij gedragsproblemen

Voor het voorkomen en verhelpen van gedragsproblemen en -stoornissen bij kinderen en jongeren bestaan in Nederland verschillende interventies.

De hieronder genoemde interventies zijn beschreven in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie minimaal erkend als goed onderbouwd.

Preventie van gedragsproblemen en lichte hulp

Preventieve interventies zijn geschikt voor situaties waarin er nog geen problemen zijn, maar wel risico’s daarop. Ouders spelen hierbij een belangrijke rol, zij krijgen bijvoorbeeld vaardigheden aangeleerd waardoor zij ervoor kunnen zorgen dat positief gedrag van hun kind vaker voorkomt, en negatief gedrag juist minder vaak. Een preventieve aanpak kan ook gericht zijn op de kinderen of jongeren zelf. Zij leren bijvoorbeeld vaardigheden om zich beter aan regels te houden en op een goede manier om te gaan met hun boosheid. Soms is lichte hulp nodig, wanneer er al wel problemen zijn maar deze nog hanteerbaar zijn.

 • PBS IN DE WIJK

  Professionals
  Beleidsmakers

  PBS IN DE WIJK richt zich op het bevorderen van sociaal gedrag & voorkomen van problemen bij kinderen. Lees meer over de goed onderbouwde interventie.

  Lees meer over PBS IN DE WIJK
 • Incredible Years

  Professionals
  Beleidsmakers

  Incredible Years is een training voor ouders van kinderen met een antisociale gedragsstoornis. De interventie is effectief. Lees hier de sterke aanwijzingen.

  Lees meer over Incredible Years
 • Sociale Vaardigheden op Maat

  Professionals
  Beleidsmakers

  De interventie Sociale Vaardigheden op Maat richt zich op het vergroten van sociale vaardigheden & problemen te verminderen. Lees hier meer informatie.

  Lees meer over Sociale Vaardigheden op Maat
 • Taakspel

  Professionals
  Beleidsmakers

  De interventie Taakspel is een groepsgerichte aanpak voor leerlingen van groep 3 t/m 8. Kinderen leren beter omgaan met regels. Lees meer informatie.

  Lees meer over Taakspel
 • Ik kies voor zelfcontrole

  Professionals
  Beleidsmakers

  'Ik kies voor zelfcontrole' is een groepstraining voor kinderen met externaliserende problemen. De interventie is effectief volgens aanwijzingen. Lees hier meer.

  Lees meer over Ik kies voor zelfcontrole
 • STOP4-7 - Samen sterker Terug Op Pad

  Professionals
  Beleidsmakers

  De interventie STOP4-7 is voor kinderen van 4 tot 7 met ernstige gedragsproblemen, zoals antisociaal gedrag. Bekijk hier de pagina voor meer informatie.

  Lees meer over STOP4-7 - Samen sterker Terug Op Pad
 • School-Wide Positive Behavior Support

  Professionals
  Beleidsmakers

  De interventie School-Wide Positive Behavior Support is gericht op het bevorderen van sociaal gedrag bij leerlingen in het onderwijs. Lees hier meer informatie.

  Lees meer over School-Wide Positive Behavior Support
 • Gezin Centraal (GC)

  Professionals
  Beleidsmakers

  Gezin Centraal is voor jeugdigen en gezin waarbij sprake is van ernstige opvoed- en opgroeiproblemen. De interventie is goed onderbouwd. Lees hier meer.

  Lees meer over Gezin Centraal (GC)
 • School2Care

  Professionals
  Beleidsmakers

  De interventie School2Care is een aanbod van onderwijs, zorg en begeleide vrije tijdsbesteding voor jongeren die nauwelijks nog naar school gaan. Lees meer.

  Lees meer over School2Care
 • Samen Stevig Staan

  Professionals
  Beleidsmakers

  De interventie Samen Stevig Staan is een programma voor jeugd van 9 tot 6 jaar met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Lees hier meer.

  Lees meer over Samen Stevig Staan
 • Praten met kinderen

  Professionals
  Beleidsmakers

  De interventie Praten met Kinderen is een programma gericht op ouders die opvoedingsproblemen ervaren met kinderen. Lees meer informatie op deze pagina

  Lees meer over Praten met kinderen
 • Relationele Gezinstherapie (RGT)

  Professionals
  Beleidsmakers

  De interventie Relationele Gezinstherapie wil het functioneren van de jongere & het gezin verbeteren en herhaling van crimineel gedrag voorkomen. Lees meer.

  Lees meer over Relationele Gezinstherapie (RGT)
 • Minder boos en opstandig

  Professionals
  Beleidsmakers

  Minder boos en opstandig is voor kinderen van 8-12 jaar met ernstige gedragsproblemen. De interventie is effectief volgens eerste aanwijzingen. Lees meer.

  Lees meer over Minder boos en opstandig
 • Ouderschap met liefde en grenzen

  Professionals
  Beleidsmakers

  Ouderschap met Liefde en Grenzen is een kort programma voor gezinnen met jongeren die gedragsproblemen vertonen. Lees meer over deze interventie.

  Lees meer over Ouderschap met liefde en grenzen
 • OUDERS van tegendraadse jeugd

  Professionals
  Beleidsmakers

  OUDERS van Tegendraadse jeugd (OvTJ) richt zich op de ouders van jeugdigen met (verhoogd risico op) strafbaar gedrag. Lees meer over deze interventie.

  Lees meer over OUDERS van tegendraadse jeugd
 • Betere Start

  Professionals
  Beleidsmakers

  Betere Start richt zich op het voorkomen van recidive bij gedetineerde moeders en gedragsproblemen bij hun kinderen. Lees wat de interventie effectief maakt.

  Lees meer over Betere Start
 • Basic Trustmethode

  Professionals
  Beleidsmakers

  De Basic Trustmethode is voor kinderen met gedrags- of emotionele problemen & hun opvoeders. De interventie is erkend als effectief. Lees meer.

  Lees meer over Basic Trustmethode
 • Alles Kidzzz

  Professionals
  Beleidsmakers

  Alles Kidzzz is bedoeld voor kinderen die externaliserend gedrag laten zien. De interventie is erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen. Lees hier meer.

  Lees meer over Alles Kidzzz
 • Kwink

  Professionals
  Beleidsmakers

  Kwink is een preventieve interventie in het primair onderwijs om van de klas een positieve groep te maken. De interventie is goed onderbouwd. Lees hier meer.

  Lees meer over Kwink
 • Kracht in Controle

  Professionals
  Beleidsmakers

  Lesprogramma Kracht in Controle is voor vmbo-leerlingen om hun sociale competenties te vergroten. De interventie is goed onderbouwd. Lees hier waarom.

  Lees meer over Kracht in Controle
 • Alleen jij bepaalt wie je bent

  Professionals
  Beleidsmakers

  Alleen jij bepaalt wie je bent voorkomt/vermindert delinquent gedrag bij jongeren. De interventie is erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen. Lees meer.

  Lees meer over Alleen jij bepaalt wie je bent

Verminderen van ernstige gedragsproblemen en -stoornissen

Wanneer de gedragsproblemen ernstiger zijn, of wanneer er sprake is van een gedragsstoornis is het nodig een intensieve interventie in te zetten. Interventies om ernstige gedragsproblemen of -stoornissen te voorkomen of behandelen bestaan uit training van opvoedingsvaardigheden van ouders, training van vaardigheden van het kind of de jongere zelf en een combinatie van training van kind en jongere en training van ouders en interventies. De meeste interventies worden thuis of in de eigen omgeving van het kind en de ouders uitgevoerd. Soms zijn de gedragsproblemen van jongeren zo ernstig dat een tijdelijke uithuisplaatsing nodig is.

 • PBS IN DE WIJK

  Professionals
  Beleidsmakers

  PBS IN DE WIJK richt zich op het bevorderen van sociaal gedrag & voorkomen van problemen bij kinderen. Lees meer over de goed onderbouwde interventie.

  Lees meer over PBS IN DE WIJK
 • Incredible Years

  Professionals
  Beleidsmakers

  Incredible Years is een training voor ouders van kinderen met een antisociale gedragsstoornis. De interventie is effectief. Lees hier de sterke aanwijzingen.

  Lees meer over Incredible Years
 • Sociale Vaardigheden op Maat

  Professionals
  Beleidsmakers

  De interventie Sociale Vaardigheden op Maat richt zich op het vergroten van sociale vaardigheden & problemen te verminderen. Lees hier meer informatie.

  Lees meer over Sociale Vaardigheden op Maat
 • Taakspel

  Professionals
  Beleidsmakers

  De interventie Taakspel is een groepsgerichte aanpak voor leerlingen van groep 3 t/m 8. Kinderen leren beter omgaan met regels. Lees meer informatie.

  Lees meer over Taakspel
 • Ik kies voor zelfcontrole

  Professionals
  Beleidsmakers

  'Ik kies voor zelfcontrole' is een groepstraining voor kinderen met externaliserende problemen. De interventie is effectief volgens aanwijzingen. Lees hier meer.

  Lees meer over Ik kies voor zelfcontrole
 • STOP4-7 - Samen sterker Terug Op Pad

  Professionals
  Beleidsmakers

  De interventie STOP4-7 is voor kinderen van 4 tot 7 met ernstige gedragsproblemen, zoals antisociaal gedrag. Bekijk hier de pagina voor meer informatie.

  Lees meer over STOP4-7 - Samen sterker Terug Op Pad
 • School-Wide Positive Behavior Support

  Professionals
  Beleidsmakers

  De interventie School-Wide Positive Behavior Support is gericht op het bevorderen van sociaal gedrag bij leerlingen in het onderwijs. Lees hier meer informatie.

  Lees meer over School-Wide Positive Behavior Support
 • Gezin Centraal (GC)

  Professionals
  Beleidsmakers

  Gezin Centraal is voor jeugdigen en gezin waarbij sprake is van ernstige opvoed- en opgroeiproblemen. De interventie is goed onderbouwd. Lees hier meer.

  Lees meer over Gezin Centraal (GC)
 • School2Care

  Professionals
  Beleidsmakers

  De interventie School2Care is een aanbod van onderwijs, zorg en begeleide vrije tijdsbesteding voor jongeren die nauwelijks nog naar school gaan. Lees meer.

  Lees meer over School2Care
 • Samen Stevig Staan

  Professionals
  Beleidsmakers

  De interventie Samen Stevig Staan is een programma voor jeugd van 9 tot 6 jaar met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Lees hier meer.

  Lees meer over Samen Stevig Staan
 • Praten met kinderen

  Professionals
  Beleidsmakers

  De interventie Praten met Kinderen is een programma gericht op ouders die opvoedingsproblemen ervaren met kinderen. Lees meer informatie op deze pagina

  Lees meer over Praten met kinderen
 • Relationele Gezinstherapie (RGT)

  Professionals
  Beleidsmakers

  De interventie Relationele Gezinstherapie wil het functioneren van de jongere & het gezin verbeteren en herhaling van crimineel gedrag voorkomen. Lees meer.

  Lees meer over Relationele Gezinstherapie (RGT)
 • Minder boos en opstandig

  Professionals
  Beleidsmakers

  Minder boos en opstandig is voor kinderen van 8-12 jaar met ernstige gedragsproblemen. De interventie is effectief volgens eerste aanwijzingen. Lees meer.

  Lees meer over Minder boos en opstandig
 • Ouderschap met liefde en grenzen

  Professionals
  Beleidsmakers

  Ouderschap met Liefde en Grenzen is een kort programma voor gezinnen met jongeren die gedragsproblemen vertonen. Lees meer over deze interventie.

  Lees meer over Ouderschap met liefde en grenzen
 • OUDERS van tegendraadse jeugd

  Professionals
  Beleidsmakers

  OUDERS van Tegendraadse jeugd (OvTJ) richt zich op de ouders van jeugdigen met (verhoogd risico op) strafbaar gedrag. Lees meer over deze interventie.

  Lees meer over OUDERS van tegendraadse jeugd
 • Multisysteem Therapie (MST)

  Professionals
  Beleidsmakers

  Multi Systeem Therapie (MST) is voor jongeren met ernstige gedragsproblemen bij wie plaatsing dreigt in de jeugdzorg. Lees meer over deze interventie.

  Lees meer over Multisysteem Therapie (MST)
 • Betere Start

  Professionals
  Beleidsmakers

  Betere Start richt zich op het voorkomen van recidive bij gedetineerde moeders en gedragsproblemen bij hun kinderen. Lees wat de interventie effectief maakt.

  Lees meer over Betere Start
 • Basic Trustmethode

  Professionals
  Beleidsmakers

  De Basic Trustmethode is voor kinderen met gedrags- of emotionele problemen & hun opvoeders. De interventie is erkend als effectief. Lees meer.

  Lees meer over Basic Trustmethode
 • Alles Kidzzz

  Professionals
  Beleidsmakers

  Alles Kidzzz is bedoeld voor kinderen die externaliserend gedrag laten zien. De interventie is erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen. Lees hier meer.

  Lees meer over Alles Kidzzz
 • Kwink

  Professionals
  Beleidsmakers

  Kwink is een preventieve interventie in het primair onderwijs om van de klas een positieve groep te maken. De interventie is goed onderbouwd. Lees hier meer.

  Lees meer over Kwink
 • Kracht in Controle

  Professionals
  Beleidsmakers

  Lesprogramma Kracht in Controle is voor vmbo-leerlingen om hun sociale competenties te vergroten. De interventie is goed onderbouwd. Lees hier waarom.

  Lees meer over Kracht in Controle
 • Alleen jij bepaalt wie je bent

  Professionals
  Beleidsmakers

  Alleen jij bepaalt wie je bent voorkomt/vermindert delinquent gedrag bij jongeren. De interventie is erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen. Lees meer.

  Lees meer over Alleen jij bepaalt wie je bent
Marie-Christine van der Veldt