Relationele Gezinstherapie (RGT)

Relationele Gezinstherapie is een gezinsbehandeling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen en hun gezinnen. De therapie richt zich op het positief beïnvloeden van de onderlinge gezinsrelaties. Daarbij is de verwachting dat als deze verbeteren, de gedragsproblemen van de jongere verminderen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Justitiële interventies
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Delinquentie, Gedragsproblemen, Gedragsstoornissen
Leeftijd: 
12 tot en met 17 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Relationele Gezinstherapie is bedoeld voor gezinnen met jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met ernstige externaliserende gedragsproblemen. Er zijn een of meer problemen op het gebied van:

  • relaties met leeftijdsgenoten, zoals negatieve beïnvloeding of delicten
  • school, zoals spijbelen, slechte prestaties of conflicten met leerkrachten
  • zelfcontrole
  • agressieregulatie

Ook in de interactie met andere gezinsleden is sprake van veel conflict en weinig positief contact.

Aanpak

De behandeling is opgebouwd uit drie fasen. Allereerst legt de therapeut een relatie met de jongere en zijn gezin. Zij worden gemotiveerd voor verandering doordat zij een gezamenlijke kijk op de problemen en de oplossing krijgen en daarmee hoop op verbetering. Vervolgens wordt gewerkt aan gedragsverandering door het oefenen van concrete vaardigheden. In de laatste fase worden de resultaten van de gedragsverandering ook buiten het gezin toegepast, wordt de verbinding met steunbronnen versterkt en wordt er een preventieplan gemaakt om terugval te voorkomen.

Tijdsinvestering

Relationele Gezinstherapie duurt tussen drie tot negen maanden.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: