Basic Trust-methode

De Basic Trust-methode richt zich op het verminderen van gehechtheids-, gedrags- en emotionele problemen bij kinderen.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Emotionele problemen, Gedragsproblemen, Hechting en hechtingsproblemen
Leeftijd: 
2 tot en met 17 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

De methode richt zich op kinderen van 2 tot en met 17 jaar met gedrags- of emotionele problemen die deels of grotendeels verklaard kunnen worden vanuit problematische gehechtheid. De opvoeders van de aangemelde kinderen vormen de intermediaire doelgroep.

Aanpak

De Basic Trust-methode gebruikt video-feedback en psycho-educatie voor opvoeders. Daarnaast staat het aanleren van interactievaardigheden, empowerment, veilig begrenzen, stressmanagment en copingvaardigheden aan opvoeders centraal. Tot slot richt de methode zich op het corrigeren van atypisch opvoedgedrag. Ook is er aandacht voor nare ervaringen van opvoeders.

Tijdsinvestering

De methode bestaat uit een intakefase, de behandelfase en de evaluatie. De intakefase beslaat in totaal vier afspraken. Met het adviesgesprek wordt de intakefase afgerond. Vervolgens start de behandelfase waarin in een cyclus van vijf video-opnamen en terugkijksessies wordt gewerkt aan de doelen. Na iedere set van vijf video-opnamen en terugkijksessies wordt een evaluatie ingepland.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De Basic Trust-methode is een heldere en zorgvuldig onderbouwde interventie. De commissie is onder de indruk van de duidelijke doelgroep- en doelbeschrijving en van de concrete weergave van de aanpak. Er is redelijk wat onderzoek gedaan naar Basic Trust, veelal zijn dit veranderstudies. Daarom erkent de commissie Basic Trust als Effectief volgens eerste aanwijzingen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: