Alles Kidzzz

Alles Kidzzz is een individuele, op-maat aangeboden, sociaal cognitieve gedragsinterventie van wekelijkse sessies gericht op kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs die een verhoogde mate van externaliserend probleemgedrag laten zien.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Gedragsproblemen, Gedragsstoornissen
Leeftijd: 
9 tot en met 12 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen in de bovenbouw van de basisschool (groep 6, 7 en 8), die volgens de leerkracht op school een verhoogde mate van externaliserend probleemgedrag laten zien.

Aanpak

Een getrainde professional voert de training op school uit volgens een vaste structuur en betrekt ouders en leerkracht. Het gaat om in totaal 11 sessies, opgebouwd uit acht sessies voor het kind en drie sessies voor het kind, de ouders en de leerkracht.

Tijdsinvestering

De interventie bestaat uit 11 sessies van 45 minuten.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Alles Kidzzz is een mooie interventie bestaande uit veel werkvormen die goed te onderbouwen zijn en breed ingezet kunnen worden. De doelgroep is goed afgebakend. De training is goed beschreven, met een goede theoretische onderbouwing en goed uitgevoerd onderzoek met gunstige effecten.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: