Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)

Het Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) is een preventieprogramma waarmee scholen de sociaal-emotionele competenties van hun leerlingen kunnen vergroten om zo gedragsproblemen te voorkomen. 

Erkend als: 
Effectief volgens sterke aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Gedragsproblemen, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Sociale vaardigheden
Leeftijd: 
4 tot en met 12 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Het programma richt zich op kinderen van 4 tot 12 jaar in het regulier en speciaal basisonderwijs en in scholen voor speciaal onderwijs binnen een Regionaal Expertise Centrum.

Aanpak

PAD is een preventieprogramma dat klassikaal wordt ingezet. Kinderen leren vaardigheden op vier verschillende gebieden:

  • Zelfbeeld (Wie ben ik en hoe waardeer ik mijzelf?)
  • Zelfcontrole (Hoe ga ik om met heftige emoties?)
  • Emoties (Hoe voel ik mij en hoe voelt de ander zich?)
  • Probleem oplossen (Hoe kunnen we op een constructieve wijze een probleem oplossen?)

Voor elke groep zijn lessen beschikbaar. De lessen bestaan uit gevarieerde werkvormen.

Tijdsinvestering

PAD bestaat uit 161 klassikale lessen die verdeeld over acht leerjaren worden aangeboden. Gemiddeld wordt er 1 of 2 maal per week een les gegeven van 30-45 minuten. Daarnaast is er dagelijks tijd voor de verwerking van het geleerde.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt dat PAD een gestructureerd en goed uitvoerbaar programma is met mooie, praktische materialen. De doelen, aanpak en onderliggende mechanismen zijn goed uitgewerkt en theoretisch onderbouwd. De interventie voldoet aan de gestelde criteria voor effectiviteit. Er zijn voldoende studies die sterke aanwijzingen geven voor de effectiviteit van PAD. Zo heeft PAD bijvoorbeeld positieve effecten op emotiebegrip, ADHD, oppositioneel gedrag en gedragsproblemen. Onderzoek uit 2018 naar anti-pestprogramma's vond geen aanwijzingen dat het zinvol is PAD in te zetten als anti-pestprogramma.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: