Topzorg

De interventie Topzorg is voor jongeren die in de afgelopen vijf jaar minimaal twee keer zijn aangehouden. Het doel van Topzorg is het stoppen van delictgedrag bij jongvolwassenen en het verminderen van algemene recidive.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Justitiële interventies
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Delinquentie, Gedragsstoornissen
Leeftijd: 
17 tot en met 23 jaar
Doel: 
Verminderen problemen, Voorkomen recidive
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Topzorg is bedoeld voor jongvolwassenen die in de afgelopen vijf jaar minimaal twee keer werden aangehouden voor het plegen van vermogens- of geweldsdelicten. Minimaal één misdrijf heeft een fors negatieve uitwerking gehad op de slachtoffers. Bij de doelgroep is sprake van een hoog recidiverisico en een opgelegde behandeling vanuit een strafrechtelijk kader.

Aanpak

Tijdens de behandeling wordt eerst gewerkt aan doelen waar de jongvolwassene voor gemotiveerd is en direct van profiteert. Daarna komt het verminderen van problemen rondom huisvesting, inkomen, werk en schulden. Verandering wordt verder gestimuleerd vanuit het behandelcontact en de inzet van schematherapeutische technieken en het systeemgericht werken. Er wordt gewerkt aan het waarborgen van de veiligheid, het leren toepassen van gezond gedrag en verandering van gedragspatronen en het behandelen van eventuele comorbide klachten.

Tijdsinvestering

De behandelduur kan variëren van zeven tot vijftien maanden, exclusief de nazorg. Tijdens de behandeling wordt de jongvolwassene twee tot drie keer per week gezien.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: