Betere Start

Betere Start is gericht op het voorkomen van recidive bij gedetineerde en ex-gedetineerde moeders, en latere gedragsproblemen bij hun kinderen.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Justitiële interventies
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Delinquentie, Gedragsproblemen, Opvoeding
Leeftijd: 
2 tot en met 10 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Voorkomen recidive
Methode: 
Gecombineerde aanpak
Locatie: 
Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Moeders die verkeren in de periode rondom hun ontslag uit detentie, die op dat moment of binnenkort zorg dragen voor een of meer kinderen van 2 tot 10 jaar.

Aanpak

Betere Start is erop gericht factoren die een rol spelen bij criminaliteit te beïnvloeden. Uitgangspunt is de motivatie van moeder om hun kinderen een 'betere start' te geven.

Tijdens of direct na hun detentie werken moeders in wekelijkse groepssessie aan het versterken van de opvoeding, cognitieve en sociale vaardigheden en zelfregulatie. De groepssessies zijn gebaseerd op de oudertraining Incredible Years.

De sessies worden gevolgd door vier individuele huisbezoeken gericht op vertaling van het geleerde naar het dagelijks leven.

Het is de bedoeling dat succeservaringen in de opvoeding en een sterkere band met de eigen kinderen de recidivekans van moeders verlagen. Tegelijkertijd vermindert een effectievere opvoeding kans gedragsproblemen en criminaliteit bij de kinderen.

Tijdsinvestering

De interventies bestaat uit veertien wekelijke groepssessies van twee uur en een kwartier, gevolgd door vier huisbezoeken van anderhalf uur.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

 • Ontwikkelaar

  Universiteit Utrecht

  Dr. Ankie Menting
  Prof. dr. Bram Orobio de Castro

 • Contactpersoon

  Dr. Ankie Menting

  030 - 253 19 71