Minder boos en opstandig

Minder Boos en Opstandig is een interventie gericht op het vergroten van emotie-regulerende en sociale probleemoplossende vaardigheden bij kinderen van 8 tot 12 jaar met gedragsproblemen en op het vergroten van opvoedingsvaardigheden van hun ouders.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Gedragsproblemen, Gedragsstoornissen
Leeftijd: 
8 tot en met 11 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak, Individuele aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Minder Boos en Opstandig is gericht op kinderen van 8 tot 12 jaar met gedragsproblemen van een klinisch of subklinisch niveau en hun ouders.

Aanpak

Minder Boos en Opstandig kent een groeps- en een individuele variant.

Bij de kinderbijeenkomsten worden vaardigheden besproken en geoefend, zoals het herkennen en reguleren van emoties, verbeteren van sociale probleemoplossing en sociale vaardigheden in het contact met andere kinderen.

Bij de ouderbijeenkomsten worden opvoedingsvaardigheden besproken en geoefend. Ook wordt beperkt aandacht besteed aan het belang van het betrekken van de leerkracht.

Tijdsinvestering

De groepsbijeenkomsten voor de kinderen duren 75 minuten, voor ouders 120 minuten. Het aantal bijeenkomsten voor de kinderen en voor de ouders is 18.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Minder Boos en Opstandig een heldere interventie, met een goede beschrijving en mooie theoretische onderbouwing. Voor de groepsvariant is er voldoende onderzoek gedaan voor goede aanwijzingen voor effectiviteit, waarbij sprake is van een kortetermijneffect op oudergerapporteerd openlijk agressief gedrag van het kind en een langetermijneffect op nicotine- en cannabisgebruik. Een gedegen, programmatrouwe uitvoering is belangrijk voor het bereiken van deze effecten.

Voor de individuele variant ontbreekt Nederlands onderzoek. Er is enkel Amerikaans onderzoek beschikbaar dat de individuele variant voor kinderen vergelijkt met de groepsvariant. Voor zowel de groepsvariant als de individuele variant is het aantal sessies in dit onderzoek groter dan bij de in Nederland uitgevoerde variant van Minder Boos en Opstandig. Daardoor telt de commissie dit onderzoek niet mee en is de individuele variant van Minder Boos en Opstandig beoordeeld als goed onderbouwd.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: