Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST)

Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST) is bedoeld om bij jongeren de kans op recidive van probleem- en delictgedrag met antisociaal of grensoverschrijdend gedrag te verminderen of te voorkomen. 

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Justitiële interventies
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Antisociaal gedrag, Delinquentie, Gedragsproblemen
Leeftijd: 
12 tot en met 18 jaar
Doel: 
Verminderen problemen, Voorkomen recidive
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
Thuis
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep 

FAST is bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar die (ernstig) antisociaal en/of grensoverschrijdend gedrag vertonen met een matig of hoog recidiverisico. 

Aanpak

FAST is een op maat gesneden behandeling die ingaat op de gezins- en kindfactoren die het probleemgedrag in stand houden. Met het gezin wordt elke twee weken besproken welke algemene en optionele FAST-subdoelen de meeste prioriteit hebben.

Als de geprioriteerde subdoelen behaald zijn, worden er nieuwe doelen geprioriteerd. Interventies die worden ingezet komen uit de gezinsmodule die gebaseerd is op elementen uit de systeemtherapie, de methode Nieuwe Autoriteit (Geweldloos Verzet) en de cognitieve gedragstherapie.

Tijdsinvestering

De behandelduur varieert van drie tot negen maanden. Daarna volgt nog een periode van nazorg die maximaal drie maanden duurt.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: