Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)

Parent-Child Interaction Therapy is een geprotocolleerd behandelprogramma voor kinderen van 2-7 jaar met gedragsproblemen en hun ouders. Door het vergroten van de opvoedingsvaardigheden van de ouders beoogt de interventie de gedragsproblemen bij de kinderen en de stress bij de ouders te verminderen.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Gedragsproblemen, Opvoeding
Leeftijd: 
2-7 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doel

Het einddoel van Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) is de ernstige gedragsproblemen bij het kind te verminderen. Dit gebeurt door de opvoedingsvaardigheden van de ouders te vergroten, de kwaliteit van de ouder-kind relatie te verbeteren, waardoor de gedragsproblemen verminderen en daardoor de stress bij ouders verminderd en de fysieke mishandeling stopt.

Doelgroep

Parent-Child Interaction Therapy is bedoeld voor kinderen van 2-7 jaar met ernstige gedragsproblemen en hun ouders die opvoedingsproblemen ervaren. PCIT kan daarnaast specifiek worden ingezet in pleeggezinnen, gezinnen waarbij sprake is van fysieke kindermishandeling en multiprobleemgezinnen.

Aanpak

Parent-Child Interaction Therapy is een geprotocolleerd behandelprogramma voor jonge kinderen met ernstige gedragsproblemen en hun ouders. In PCIT worden ouders en kind samen in een spelkamer getraind, waarbij de therapeut vanachter een one-way screen de ouder coacht middels een oormicrofoontje.

De therapie richt zich op verbetering van de ouder-kindinteractie en op het verbeteren van de gehoorzaamheid van het kind. In de eerste fase van de behandeling wordt een assessment gedaan om de ernst van de gedragsproblemen en het stressniveau van de ouders te bepalen. In de tweede fase (KGI) leren de ouders positieve aandachtsvaardigheden te gebruiken zoals het sensitief reageren en prijzen van goed gedrag. In de derde fase (OGI) leren de ouders op het gedrag gerichte management strategieën zoals het effectief afgeven van opdrachten, gepast reageren op medewerking of verzet van het kind en het gebruiken van time-out procedures.

PCIT duurt tussen de 9-20 weken afhankelijk van het niveau van vaardigheden van de ouder en afhankelijk van de generalisatie die ontstaat van spelsituatie naar situaties in het dagelijks leven.

Onderzoek

Er is een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (Abrahamse, Junger, van Wouwe, Boer & Lindauer (in voorbereiding; 2015) gedaan waarbij gezinnen PCIT ontvingen of een andere behandelconditie. Bij de vergelijking van de effecten tussen de behandelingen kwam een significant interactie-effect van tijd en behandeling naar voren voor de mate van gedragsproblemen en het positieve gedrag van ouders tijdens het spelen met hun kind. Dit betekent dat afname van de gedragsproblemen van het kind en de toename van positief gedrag van de ouder na PCIT groter is dan na de andere behandelconditie.

Er is Amerikaans en Australisch onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Parent-Child Interaction Therapy. De uitvoerders van PCIT in Nederland onderbouwen hun interventie op deze onderzoeken (quasi-experimentele effectstudies met follow-up), die positieve effecten laten zien op zowel het gedrag van de kinderen als op de opvoedingsvaardigheden van de ouders.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De theoretische onderbouwing van PCIT is sterk. Er is veel aandacht besteed aan de uitvoering: er is een borgingssysteem, een duidelijk opleidingsplan en de interventie is goed uitvoerbaar. Onderzoek geeft eerste aanwijzingen dat PCIT positieve effecten heeft op het gedrag van kinderen van 2 t/m 8 jaar en op de opvoedingsvaardigheden van ouders.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: