Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)

Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) is een interventie gericht op het vergroten van opvoedvaardigheden van ouders en het verminderen van gedragsproblemen van jonge kinderen.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Gedragsproblemen, Opvoeding, Gedragsstoornissen
Leeftijd: 
2 tot en met 6 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Kinderen van 2 tot 7 jaar met gedragsproblemen en hun ouders die opvoedproblemen ervaren.

Aanpak

Een therapeut traint ouders en kinderen samen in een spelkamer, door de ouders vanachter een scherm via een koptelefoon te coachen. De therapie richt zich op verbetering van de ouder-kindinteractie en de gehoorzaamheid van het kind. Ouders leren gewenst gedrag te bevestigen en voorspelbare en veilige strategieën toe te passen bij ongewenst gedrag, zoals negeren of een time-out geven. Ook leren ze hun kind te volgen in het spel. Naast de fysieke sessies oefenen ouders ook thuis hun positieve opvoedvaardigheden door middel van speciale speeltijd met hun kind, in dagelijkse speelsessies van vijf minuten.

Tijdsinvestering

PCIT duurt gemiddeld twintig weken.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) een intensieve interventie met bewezen werkzame elementen voor een belangrijke en brede doelgroep. De doelgroep is verbreed ten opzichte van de vorige indiening.

PCIT heeft een duidelijk protocol en is concreet en goed uitvoerbaar. Er zijn diverse onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat PCIT positieve effecten heeft op het gedrag van kinderen en opvoedvaardigheden van de ouders. Daarmee erkent de commissie PCIT als effectief met goede aanwijzingen voor effectiviteit.

Hierbij zijn twee kanttekeningen te plaatsen:

  • De effectiviteit van de verkorte variant PCIT-Home lijkt beperkt tot gezinnen met milde problematiek. Voor ernstige gedragsproblemen lijkt het beperkte aantal sessies niet toereikend en kan beter de intense variant worden ingezet.
  • De erkenning met Goede aanwijzingen voor effectiviteit geldt alleen voor de inzet van PCIT als behandeling. Naar preventieve inzet is nog onvoldoende onderzoek gedaan om conclusies te trekken over effectiviteit.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: