Kracht in Controle

Kracht in Controle is een lesprogramma voor leerlingen in de eerste twee leerjaren van het vmbo. Doel van het programma is sociale competenties van de leerlingen te vergroten om zo probleemgedrag te voorkomen. In elk leerjaar wordt tijdens gymnastieklessen via themalessen gewerkt aan de bewustwording van het gedrag en aan attitude- en gedragsverandering. 

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Gedragsproblemen
Leeftijd: 
11 tot en met 14 jaar
Doel: 
Preventie van problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak
Locatie: 
In de school
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Kracht in Controle (KiC) richt zich op alle leerlingen in de onderbouw van het vmbo (eerste en tweede leerjaar).

Doel

KiC is gericht op het vergroten van de sociaal-emotionele competenties en daarmee op het voorkomen en verminderen van regelovertredend en overlastgevend gedrag in de klas, waaronder het pesten, bij leerlingen in de onderbouw van het vmbo.

Aanpak

KiC bestaat uit 35 lessen in het eerste leerjaar, waarin negen thema's aan bod komen, en 22 lessen in het tweede leerjaar, waarin zes thema's worden behandeld. De thema's hebben betrekking op vijf competenties en betreffen: besef van jezelf; zelfhantering; besef van de ander; hanteren van relaties; keuzes kunnen maken. Binnen deze thema's wordt in vier lessen in het eerste jaar, en vier lessen in het tweede jaar ook uitgebreid aandacht gegeven aan het voorkomen en tegengaan van pesten. De werkvormen die gebruikt worden zijn: fysieke oefeningen in spelvorm, doe- en maakopdrachten.
De interventie wordt gegeven in het gymlokaal, door docenten Lichamelijke Opvoeding, getraind in KiC.

Onderbouwing

In zijn algemeenheid geldt dat problematisch gedrag van de leerling wordt gevormd en in stand gehouden door persoonsgebonden factoren (cognitieve, fysieke, sociaal-emotionele), opvoedingsfactoren (zoals de relatie met en inbreng van ouders) en door sociale factoren (bijvoorbeeld contacten met anderen zoals medeleerlingen en met docenten). KiC richt zich op het vergroten van sociaal-emotionele factoren, specifiek vijf sociale competenties. De competentievergroting werkt vooral wanneer deze is gericht op het leren van vaardigheden die leerlingen in staat stellen beter te functioneren in de schoolcontext. KiC wordt dan ook toegepast in de schoolcontext.

Onderzoek

Naar de effecten van KiC is nog geen onderzoek verricht. In het schooljaar 2016-2017 start een effectonderzoek op vier scholen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: