Sociale Vaardigheden op Maat

Sociale Vaardigheden op Maat (SoVa op Maat) is gericht op het vergroten van vaardigheden, om gedragsproblemen te beperken en na een delict de kans op recidive te verkleinen.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Justitiële interventies
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Gedragsproblemen, Gedragsstoornissen, Sociale vaardigheden
Leeftijd: 
15 tot en met 21 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Gecombineerde aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Jongens en meisjes van 15 tot 21 jaar met een IQ vanaf 75 en externaliserende gedragsproblemen, waaronder delictgedrag, die samenhangen met een tekort aan sociale en cognitieve vaardigheden.

Aanpak

SoVa op Maat maakt gebruik van een cognitieve gedragsmatige aanpak met dramatherapeutische technieken. Daarbij is er aandacht voor de motivatie en het geloof in eigen kunnen. Sociale vaardigheden worden aangeleerd via rollenspelen, imitatie, modelling en positieve bekrachtiging. Ook wordt gewerkt aan het verbeteren van het sociaal-emotioneel functioneren.

Afhankelijk van de problemen van de jongere wordt gekozen uit drie kernmodules: de kernmodule Algemene sociale vaardigheden, de Assertiviteitskernmodule of de Conflicthanteringskernmodule. Ter aanvulling zijn er vier optionele modules beschikbaar, gericht op impulscontrole, emotieregulatie, keuzes maken, en de opvoedingsvaardigheden van de ouders.

De interventie wordt gegeven op individuele basis, in groepsverband of in een combinatie van beide vormen.

Tijdsinvestering

De behandelingsfase duurt vier tot veertien maanden. In die periode vindt minstens een keer per week een sessie plaats. Een individuele sessie duurt minimaal één uur; een groepssessie minimaal anderhalf uur. De nazorgfase duurt zes weken tot drie maanden.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De interventie voldoet aan de gestelde criteria voor effectiviteit. Er zijn voldoende studies, conform de criteria, die eerste aanwijzingen geven voor de effectiviteit van de interventie.

De commissie is zeer te spreken over SoVa op Maat. Het is een interventie die veel in de praktijk wordt toegepast en waar het nodige onderzoek naar is gedaan. De onderbouwing is helder, overzichtelijk en volledig. Doordat de interventie zowel in groepsverband als individueel kan worden aangeboden, is het mogelijk om aan te sluiten bij wat er nodig is en modulair te werken, alsmede om af te stemmen op de leerstijl van de jongere. Een sterk punt is dat er tijdens de uitvoering sprake is van monitoring van de vooruitgang.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: