Ouderschap met liefde en grenzen (OLG)

Ouderschap met Liefde en Grenzen (OLG) is een intensief behandelprogramma voor de gezinnen van jongeren met matige tot ernstige gedragsproblemen.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Justitiële interventies
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Delinquentie, Gedragsproblemen, Opvoeding
Leeftijd: 
12 tot en met 17 jaar
Doel: 
Verminderen problemen, Voorkomen recidive
Methode: 
Gecombineerde aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Jongeren van 12 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders bij wie de gezinsrelaties verstoord zijn, in combinatie met opvoedingsonmacht. De jongeren vertonen gedragsproblemen en in sommige gevallen delictgedrag.

Aanpak

OLG is gericht op het herstellen van verstoorde relaties in het gezin en het verbeteren van opvoedingscompetenties, om de gedragsproblemen en de kans op recidive te verminderen. OLG bestaat uit 6 groepsbijeenkomsten met meerdere gezinnen. Daarnaast zijn er 6 tot 24 coachingsgesprekken met het individuele gezin, afhankelijk van de ernst van de problemen.

OLG maakt gebruik van een systeemgerichte, oplossingsgerichte en cognitieve gedragsmatige aanpak. De gezinsleden krijgen concrete handvatten aangeboden om de negatieve interactie tussen ouder en kind te doorbreken, de sfeer in huis te herstellen en de affectie en zorgzaamheid te vergroten. Dat wordt gedaan met behulp van een duidelijk stappenplan, specifieke OLG-oefeningen, filmfragmenten, praktische tips, positieve bekrachtiging en huiswerkopdrachten.

Tijdsinvestering

De 6 groepsbijeenkomsten duren 2 uur. De 6 tot 24 individuele gezinsgesprekken duren 1 tot 2 uur.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: