Gezin Centraal (GC)

Gezin Centraal is een gezinsgecentreerde vorm van ambulante hulpverlening, bedoeld voor gezinnen met kinderen waar sprake is van ernstige opvoed- en opgroeiproblemen.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Gedragsproblemen, Opvoeding
Leeftijd: 
0 tot en met 17 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Gezinsgerichte aanpak
Locatie: 
Thuis
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Gezin Centraal is gericht op zijn gezinnen met kinderen tot 18 jaar die ernstige tot zeer ernstige opvoed- en opgroeiproblemen niet meer zelfstandig aankunnen. 

Aanpak

De gezinshulpverlener biedt hulp in de dagelijkse leefomgeving van het gezin door hen thuis te bezoeken. De hulpverlener richt zich daarbij op concrete, door het gezin geformuleerde doelen, die zijn uitgewerkt in praktische, haalbare werkpunten. Het succes wordt behaald door veelvuldig oefenen. De hulpverlener past diens handelen aan op basis van feedback van het gezin.

Tijdsinvestering

De hulp duurt gemiddeld 6 maanden. De frequentie van de huisbezoeken hangt af van de hulpvraag en de omstandigheden, maar vinden doorgaans wekelijks plaats. Bij ernstige of acute situaties kan de frequentie tijdelijk wat hoger liggen.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Gezin Centraal een goed uitgewerkte interventie, met een goede onderbouwing. Er is onderzoek gedaan, maar door de gebruikte onderzoeksopzet en kleine steekproef blijft de commissie bij een erkenning als goed onderbouwd.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: