Agressie Regulatie op Maat Jeugd

Agressie Regulatie op Maat Jeugd is gericht op het verminderen van agressief gedrag en het  voorkomen van recidive.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Justitiële interventies
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Agressieproblematiek, Delinquentie, Gedragsstoornissen
Leeftijd: 
12 tot en met 16 jaar
Doel: 
Verminderen problemen, Voorkomen recidive
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Jongeren van 12 tot 16 jaar met agressieproblematiek, kans op recidive, en een IQ-score van minstens 80. De jongeren zijn door hun gedrag in aanraking gekomen met de politie of de jeugdhulpverlening, of ze dreigen uit te vallen op school.

Aanpak

Agressie Regulatie op Maat Jeugd (ARopMaat Jeugd) wordt aangeboden binnen de ambulante en de residentiële forensische zorg. Het is een grotendeels individuele cognitief-gedragsmatige behandeling. De interventie maakt veel gebruik van doe-oefeningen op basis van dramatherapeutische en experiëntiële technieken en mindfulness.

Jongeren volgen minstens een keer per week een individuele sessie, oplopend tot drie sessies per week bij een hoog risico op recidive. Modules gericht op assertiviteit, conflicthantering en beheersing van emoties kunnen ook in groepsverband worden aangeboden.

Er is ook een module voor opvoeders. Ouders zijn daarnaast betrokken bij het naleven van het veiligheidsplan en het signaleringsplan.

Tijdsinvestering

De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo en de ernst van de problemen en varieert van vier maanden tot anderhalf jaar. De individuele sessies duren een minstens uur; groepsbijeenkomsten duren anderhalf uur.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: