Multidimensionele familietherapie (MDFT)

Multidimensionele familietherapie (MDFT) is een systeemtherapie voor jongeren met enkelvoudig of meervoudig probleemgedrag waarvan de centrale elementen delinquentie of stoornissen in alcohol- of druggebruik zijn.

MDFT richt zich niet alleen op de jongere zelf, maar ook op het gezin en op de bredere sociale omgeving van de jongere zoals school, werk, vrije tijd en buurt. Het doel van MDFT is ervoor te zorgen dat het probleemgedrag van de jongere stopt of althans afneemt. Bij dreigende uithuisplaatsing is het doel bovendien om de uithuisplaatsing van de jongere te voorkomen.

Erkend als: 
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Justitiële interventies
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Delinquentie, Gedragsproblemen, Middelengebruik, Middelenmisbruik en verslaving
Leeftijd: 
12 tot en met 24 jaar
Doel: 
Verminderen problemen, Voorkomen recidive
Methode: 
Gecombineerde aanpak
Locatie: 
Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doel

Het doel van MDFT is om het criminele gedrag en/of middelengebruik van de jongere op te heffen of af te zwakken en terugval tot het bewuste gedrag te voorkomen. Subdoelen zijn onder meer dat de jongere begrijpt waarom hij probleemgedrag vertoonde en vaardigheden leert om terugval te voorkomen en om na terugval weer op te krabbelen. 

Andere subdoelen zijn afname van comorbiditeit (minder symptomen), minder spijbelen, hogere cijfers, het volgen van een aangepast school- of werkprogramma, of de start van een opleiding. 

Ook een vermindering in omgang met delinquente en/of zwaar drinkende of drugs gebruikende leeftijdgenoten is een subdoel. Dit wordt onder meer bereikt door de jongere te laten kiezen voor veiliger vormen van vrijetijdsbesteding, zoals andere hobby's, vrijwilligerswerk, sport en muziek.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongeren van 12 tot en met 24 jaar die crimineel gedrag vertonen en/of een stoornis hebben in het gebruik van alcohol en/of drugs, al dan niet gepaard met psychische problemen.

Aanpak

De aanpak van MDFT bestaat uit sessies met de jongere, de ouders en met hen samen. De interventies omvatten:

  • Verhogen van behandelmotivatie.
  • Jongere leren problematische situaties te vermijden.
  • Verbeteren van de opvoedvaardigheden van de ouders; versterken van de gezinsband.
  • Casemanagement: de jongere helpen persoonlijke doelen te bereiken.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie heeft MDFT erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen voor de uitkomstmaat delinquentie en als effectief volgens goede aanwijzingen voor de uitkomstmaat cannabis/middelengebruik.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: