Triple P niveau 3

Triple P niveau 3 is een gerichte opvoedtraining voor ouders van 0- tot 18-jarigen met specifieke opvoedvragen die advies of vaardigheidstraining willen.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Emotionele problemen, Gedragsproblemen, Opvoeding, Kindermishandeling
Leeftijd: 
0 tot en met 18 jaar
Doel: 
Preventie van problemen, Verminderen problemen
Methode: 
Groepsgerichte aanpak, Individuele aanpak
Locatie: 
In de wijk, Thuis
Uitvoering: 
Basisvoorziening, Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

Ouders van kinderen tot 18 jaar met enkelvoudig probleemgedrag dat niet langer dan zes maanden bestaat en dat niet wordt verergerd door een stoornis of een ongunstige gezinssituatie.

Aanpak

Het programma Triple P is erop gericht de kennis, de vaardigheden en het zelfvertrouwen van ouders te verbeteren. Het programma biedt ouders informatie en steun op maat, op vijf niveaus van toenemende intensiteit. Triple P niveau 3 is een gerichte opvoedtraining voor ouders met opvoedvragen die advies of vaardigheidstraining willen. Er zijn twee versies, voor ouders van kinderen tot 12 jaar en voor ouders van tieners. De training is beschikbaar als individueel en als groepsaanbod.

Triple P niveau 3 helpt ouders een gerichte opvoedaanpak te ontwikkelen om met enkelvoudig probleemgedrag of een vaardigheidstekort om te gaan. Het gaat bijvoorbeeld om slaapproblemen, driftbuien, alleen leren eten, zindelijkheid en 's nachts in bed blijven. Aan het einde van de interventie hebben ouders een persoonlijk opvoedplan opgesteld.

Ouders worden getraind in de toepassing van positieve opvoedstrategieën voor het omgaan met veel voorkomende problemen. De interventie stimuleert een daadkrachtige en consistente aanpak van ongewenst gedrag door samenwerking tussen partners te bevorderen. Ook leren ouders strategieën voor disciplinering toe te passen die niet schadelijk zijn voor kinderen.

Tijdsbesteding

Het individuele aanbod bestaat uit vier gesprekken van vijftien tot dertig minuten. Het groepsaanbod bestaat uit een workshop van ongeveer twee uur over een veelvoorkomend gedragsprobleem.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Triple P niveau 3 een mooie interventie die helder beschreven is. Voor de gehele doelgroep geeft het onderzoek eerste aanwijzingen voor effectiviteit van Triple P niveau 3. Voor de leeftijdsgroep 9 tot en met 11 jaar ziet de commissie goede aanwijzingen voor effectiviteit van Triple P niveau 3.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: