Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag (ITGG)

Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag (ITGG) is een psychotherapeutische interventie voor kinderen tot 18 jaar met meervoudige beperkingen en ernstige gehechtheids- en gedragsproblemen waarbij eerdere interventies gericht op de dagelijkse begeleiding en leefsituaties niet effectief waren. Het programma wordt drie uur per week in de dagelijkse omgeving van het kind uitgevoerd en bestaat uit drie fasen: het opbouwen van een gehechtheidsrelatie, gedragstherapie waarmee gewenst gedrag wordt aangeleerd en generalisatie naar de dagelijkse omgeving. De totale behandelduur van ITGG kan oplopen tot een jaar.   

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.
Gericht op: 
Gedragsproblemen, Hechting en hechtingsproblemen
Leeftijd: 
0-18 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
Thuis
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doel

ITGG is gericht op een klinisch relevante vermindering van gedragsproblemen en het voor het eerst of opnieuw opbouwen van een gehechtheidsrelatie.

Doelgroep

ITGG is bedoeld voor kinderen (ouder dan 9 maanden en jonger dan 18 jaar) met meervoudige problematiek: ernstige verstandelijke (en/of visuele) beperking en ernstige problemen met gehechtheid en gedrag, bij wie sprake is van pathogene zorg. Eerdere interventies gericht op de dagelijkse begeleiding (onder andere aandacht, gedragstherapeutische aanpak) en leefsituatie (o.a. competentievergroting, aanpassingen in de omgeving) hadden geen gewenst effect. Ouders en begeleiders worden bij de interventie betrokken.

Aanpak

ITGG is een psychotherapeutische behandeling die bestaat uit drie fasen. De eerste fase van de behandeling is gericht op het opbouwen van een gehechtheidsrelatie en is opgebouwd uit drie subfasen: 'bonding en contact maken', 'symbiose' en 'stimulatie tot individuatie'. De tweede fase is gedragstherapie en de derde fase bestaat uit generalisatie en afronding, waarbij ouders en begeleiders betrokken worden. De behandeling bestaat uit drie sessies van een uur per week in de dagelijkse leefomgeving van de cliënt. De behandeling duurt ongeveer een jaar.

Onderzoek

De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar het effect van ITGG zoals beschreven in Sterkenburg & Schuengel (2010, 2011) toonden aan dat de ITGG-therapeut een veilige haven is in tijden van angst, stress en vermoeidheid. De cliënten toonden ten tijden van hoge sympathische en parasympathische arousal significant langere periodes van (zeer) actief nabijheid zoekend gedrag naar de experimentele therapeut dan naar de controletherapeut (Schuengel, Sterkenburg, Jeczynski, Janssen, & Jongbloed, 2009). De ITGG-therapeut bleek ook een veilige basis te zijn voor exploratie. Cliënten vertoonden bij de experimentele therapeut in Fase 1.1 en Fase 1.2 (Gehechtheidstherapie, Contact maken en Symbiose) meer exploratie van de behandelaar en in Fase 1.3 (Gehechtheidstherapie, Individuatie) meer exploratie van objecten, dan bij de controletherapeut (Sterkenburg & Schuengel, 2010, 2011).

Cliënten scoorden aan het eind van de ITGG-behandeling significant lager op probleemgedrag (CEP) en vier van de zes cliënten vertoonden minder storend gedrag (SGZ). De behandeling had alleen effect op veelvoorkomende vormen van gedragsproblemen/storend gedrag (Sterkenburg, Janssen, & Schuengel, 2008a; Sterkenburg, Schuengel, & Janssen, 2008b).

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

ITGG richt zich op een doelgroep waarvoor het aanbod nog beperkt is. Het materiaal biedt veel ruimte voor individuele aanpassingen aan ieder kind. Onderzoek naar de interventie geeft eerste aanwijzingen voor effectiviteit. De ITGG-therapeut blijkt een veilige haven in tijden van angst, stress en vermoeidheid en de behandeling heeft effect op veelvoorkomend probleemgedrag en storend gedrag bij cliënten van 18 jaar en jonger.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: