Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag (ITGG)

Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag (ITGG) is een psychotherapeutische behandeling gericht op ernstige problemen met gehechtheid en gedrag, zoals agressie tegen begeleiders, automutilatie en sterk teruggetrokken gedrag. De therapie is bedoeld voor kinderen, jongeren en volwassenen met een ernstige verstandelijke en een eventuele visuele beperking. Aan het eind van de behandeling zijn zij, door de afname van probleemgedrag, in staat een gehechtheidsrelatie aan te gaan met belangrijke anderen zoals ouders of verzorgers.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Gedragsproblemen, Hechting en hechtingsproblemen
Leeftijd: 
0 tot en met 27 jaar
Doel: 
Verminderen problemen
Methode: 
Individuele aanpak
Locatie: 
Op meerdere locaties
Uitvoering: 
Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Doelgroep

ITGG is bedoeld voor kinderen vanaf 9 maanden, jongeren en volwassenen met meervoudige problematiek: een ernstige verstandelijke, en mogelijke bijkomende visuele, beperking en ernstige problemen met gehechtheid en gedrag.

Aanpak

ITGG is een psychotherapeutische behandeling die bestaat uit drie fasen. De eerste fase is gericht op het opbouwen van een gehechtheidsrelatie. De tweede fase is gedragstherapie en de derde fase bestaat uit generalisatie en afronding, waarbij ouders en begeleiders betrokken worden.

Tijdsinvestering

De behandeling bestaat uit drie sessies van een uur per week in de dagelijkse leefomgeving van de cliënt en duurt ongeveer een jaar.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Integratieve therapie voor gehechtheid en gedrag (ITGG) een mooie en goed geprotocolleerde therapie waarmee een hele selectieve doelgroep een stap verder kan komen in de ontwikkeling. Er zijn mooie studies gedaan naar veranderingen in de behandelsetting. Daarin wordt gevonden dat de interventie leidt tot meer nabijheidzoekend gedrag van de cliënt naar de therapeut, meer interne biologische rust bij de cliënt en minder probleemgedrag bij de cliënt. Maar het uiteindelijke doel van ITGG, namelijk 'De cliënt is aan het eind van de behandeling in staat een gehechtheidsrelatie aan te gaan met belangrijke anderen zoals ouders/verzorgers door de afname van probleemgedrag' is niet onderzocht. Daarom erkent de commissie ITGG als Goed onderbouwd.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: