PBS IN DE WIJK

PBS IN DE WIJK is gericht op het bevorderen van sociaal gedrag en het voorkomen van problemen bij kinderen en jongeren in een wijk.

Erkend als: 
Goed onderbouwd
Op: 
Door: 
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Gedragsproblemen, Positieve ontwikkeling, Schoolklimaat, Sociale vaardigheden
Leeftijd: 
2 tot en met 18 jaar
Doel: 
Bevorderen positieve ontwikkeling, Preventie van problemen
Methode: 
Gecombineerde aanpak
Locatie: 
In de school, In de wijk
Uitvoering: 
Basisvoorziening

Doelgroep

Kinderen en jongeren die in een kwetsbare wijk wonen. De intermediaire doelgroep bestaat uit ouders, schoolmedewerkers, professionals van betrokken organisaties en vrijwilligers.

Aanpak

Positive Behavior Support (PBS) IN DE WIJK is gericht op het bouwen van een positieve wijkcultuur waarin de volwassenen kinderen en jongeren structureel en consequent positief benaderen, duidelijk zijn over wat ze van hen verwachten en prosociaal gedrag voorleven en waarderen.

PBS IN DE WIJK ondersteunt professionals, vrijwilligers en andere betrokkenen met concrete handvatten om deze positieve benadering duurzaam vorm te geven. Deze handvatten zijn gebaseerd op de principes van het sturen van effectief gedrag sturen. Ze leren gewenst gedrag concreet te maken en uit te lokken, het goede voorbeeld te geven, en gewenst gedrag te versterken. Ongewenst gedrag leren ze om te buigen door de aandacht ervoor te minimaliseren, snel in te grijpen en alternatief, gewenst gedrag uit te lokken. Door dit te doen vanuit gezamenlijk vastgestelde waarden, die gezamenlijke taal en focus opleveren, ontstaat een gezamenlijke pedagogische visie en een positief opvoed- en opgroeiklimaat.

Tijdsinvestering

Het proces van het opbouwen van een positieve wijkcultuur vraagt ongeveer twee jaar. De investering per betrokken organisatie hangt af van het type organisatie en de functie van de betrokken medewerkers.