Agressie Regulatie op Maat JongVolwassenen

Agressie Regulatie op Maat JongVolwassenen (ARopMaat-JoVo) is een behandeling voor jongeren en jongvolwassenen met ernstige agressieproblemen. Er is een residentiële en een ambulante variant.

Erkend als: 
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op: 
Door: 
Deelcommissie Justitiële interventies
Erkend als integraal vve-programma.: 
Momenteel in herbeoordeling: 
Gericht op: 
Agressieproblematiek, Delinquentie, Gedragsstoornissen
Leeftijd: 
16 tot en met 24 jaar
Doel: 
Verminderen problemen, Voorkomen recidive
Methode: 
Gecombineerde aanpak
Locatie: 
In een instelling
Uitvoering: 
Gespecialiseerde hulp

Doelgroep

Jongeren en jongvolwassenen met ernstige agressieproblematiek, een hoog risico op herhaling en een IQ van meer dan 70, die door hun gedrag in aanraking zijn gekomen met politie en justitie, de Raad voor Kinderbescherming of de jeugdzorg.

Aanpak

ARopMaat-JoVo is een grotendeels individuele behandeling met een cognitieve gedragsmatige aanpak en veel doe-oefeningen. De interventie bestaat uit individuele modules, een groepsmodule en een gezinsmodule. Een deel van de modules maakt standaard deel uit van de interventie en een deel kan worden ingezet indien nodig. Via de modules werkt de deelnemer aan bijvoorbeeld stressreductie, impulscontrole, emotieregulatie en conflicthantering.

Bij de residentiële versie wordt standaard de groepsleiding betrokken om te ondersteunen bij het aanleren van vaardigheden. Ook is er bij deze versie meer aandacht voor nazorg vanaf het moment dat de jongere de inrichting verlaat.

Tijdsinvestering

De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo en de ernst van de problematiek en kan variëren van vijf maanden tot ongeveer anderhalf jaar.

Een individuele sessie vindt minimaal eens per week plaats en duurt minimaal een uur. De intensiteit kan oplopen tot drie keer per week bij een hoog recidiverisico of een laag leertempo. De groepstraining bestaat uit tien bijeenkomsten van anderhalf uur. De gezinsmodule bestaat uit gemiddeld tien sessies van één tot anderhalf uur.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met: