Kleinschalig verblijf

In een kleinschalig verblijf wonen vier tot zes kinderen en jongeren met problemen in één huis. Een team van professionele opvoeders biedt hun een thuis, met mogelijkheden voor hulpverlening op maat. Kleinschalige woonvormen zijn een mogelijkheid voor kinderen en jongeren die niet thuis kunnen wonen en voor wie de zorg in een pleeggezin of gezinshuis onvoldoende is. Ook kan het een alternatief zijn voor gesloten jeugdhulp.