Kleinschalig verblijf

Kleinschalig verblijf is een vorm van jeugdhulp waarbij een klein aantal kinderen en jongeren met complexe problemen in één huis woont. Een vast team van professionele opvoeders biedt hun een thuis met mogelijkheden voor specialistische hulp op maat. Kleinschalige woonvormen zijn een mogelijkheid voor kinderen en jongeren die niet thuis kunnen wonen en voor wie de zorg in een pleeggezin of gezinshuis onvoldoende is. Ook kan het een alternatief zijn voor gesloten jeugdhulp.