Samen leren door onderzoek, praktijkkennis en ervaringen

Voor de ontwikkeling van kleinschalig verblijf in de jeugdhulp is het belangrijk om gezamenlijk te blijven leren. Welke initiatieven bestaan daarvoor?

Van elkaar leren

In de afgelopen jaren zijn steeds meer kleinschalige woonvormen voor kinderen en jongeren ontwikkeld. Sommige aanbieders hebben deze woonvorm al lang geleden opgezet in hun regio. Andere aanbieders zijn net gestart of willen aan de slag. Het is daarbij belangrijk om van elkaar te leren. Bijvoorbeeld van kennis uit onderzoek naar kleinschalig verblijf. Maar ook door successen en wat niet werkt in de praktijk te delen en door samen te werken aan problemen en vraagstukken.

Consortium Kleinschaligheid in de Jeugdhulp

In het Consortium Kleinschaligheid in de Jeugdhulp delen wetenschappers en gedragsdeskundigen uit de jeugdhulp en JeugdzorgPlus de laatste kennis en inzichten uit onderzoek en praktijk. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is als adviseur betrokken. Kleinschalige groepen kunnen bij het consortium inspiratie opdoen, maar ook met de kennis van het consortium de best passende zorg bieden aan kinderen en jongeren.

De betrokken partijen hebben een gezamenlijk actieplan. Hierin is aandacht voor de kwaliteit en effectiviteit van kleinschalige groepen, de verbinding met het onderwijs en de voorwaarden wat betreft financiën en medewerkers. De eerste onderdelen van het actieplan zijn uitgewerkt in samenwerking met StroomOP. In alle onderdelen wordt steeds samengewerkt vanuit wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis en ervaringen van jongeren en ouders. Lees meer over het Consortium Kleinschaligheid in de Jeugdhulp.

Praktijkleernetwerk

Het NJi organiseert het praktijkleernetwerk kleinschaligheid. Hieraan nemen professionals, gedragswetenschappers en beleidsmedewerkers deel die werken aan de ontwikkeling van kleinschalig verblijf in de jeugdhulp. Het praktijkleernetwerk komt elke twee maanden bij elkaar. In iedere bijeenkomst staat een thema centraal dat wordt voorbereid door praktijkprofessionals en het NJi. Uitgangspunten zijn de kennisbehoefte van de deelnemers en de vragen die zij stellen.

Meer weten? Neem contact op met Els Mourits van het NJi.

Klankbordgroep

De klankbordgroep over kleinschalig verblijf bestaat uit een afvaardiging van jeugdhulpinstellingen, het Consortium Kleinschaligheid in de Jeugdhulp, het onderwijs, Jeugdzorg Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De deelnemers volgen de ontwikkelingen van kleinschalig verblijf, delen hun kennis en denken mee over wat nog onderzocht moet worden.

Het NJi organiseert de bijeenkomsten, die drie keer per jaar plaatsvinden. Ook meedoen? Neem contact op met Anne Addink van het NJi.

Anne Addink