Wat weten we uit onderzoek naar kleinschalig verblijf?

In de afgelopen jaren zijn meerdere onderzoeken gedaan naar het wonen en werken in een kleinschalig verblijf in de jeugdhulp. Op deze pagina staan de verschillende onderzoeken op een rij.

Stand van zaken

In studies naar kleinschalig verblijf is verkend hoe dit er in de praktijk uitziet. Hiervoor zijn de ervaringen van jongeren, ouders en professionals met kleinschalig verblijf onderzocht. Daarnaast is in literatuuronderzoeken in kaart gebracht welke factoren effectief kunnen zijn voor de kwaliteit van de zorg voor kinderen. Uit deze studies blijkt dat kleinschalig verblijf voordelen heeft ten opzichte van reguliere residentiële jeugdhulp en gesloten jeugdhulp. Verder zijn er veel verschillen in de woonvormen van kleinschalig verblijf.

Onderzoeken

Doelgroep, werkzame factoren en vormgeving zorg en onderwijs (2022)

Het onderzoek 'Kleinschalig verblijf voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp. Een voorstudie naar de doelgroep, vormgeving van zorg & onderwijs en werkzame factoren' is uitgevoerd bij vijf jeugdhulpaanbieders. Het bevestigt de voordelen van kleinschalig verblijf uit eerdere onderzoeken. Tegelijkertijd blijkt dat er in de praktijk veel vormen zijn van kleinschalig verblijf. Dit past bij het maatwerk dat kleinschalig verblijf wil bieden. Het onderzoek roept ook de vraag op wat werkt bij kleinschalig verblijf en of er altijd sprake is van deze woonvorm.

Ideale kleinschalige woonvoorziening (2022)

De factsheet In een ideale kleinschalige woonvoorziening is onderdeel van een literatuurstudie naar kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren in Noord-Nederland. De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland onderzocht hiervoor welke factoren in kleinschalig verblijf eraan bijdragen dat het goed gaat met de kinderen en jongeren die daar wonen. In de factsheet staat een overzicht van bestaande kennis over wat werkt in een kleinschalig verblijf.

Woonvorm Graaf Jan: doelgroep en ervaringen (2022)

Parlan startte in 2021 met de kleinschalige woonvoorziening Graaf Jan. In het onderzoek 'Onderzoeksrapport Kleinschalige woonvorm Graaf Jan. De doelgroep en wat leren we uit het eerste half jaar?' is gekeken naar de doelgroep die hier geplaatst wordt, de knelpunten en wat wel werkt bij het opzetten van een kleinschalig verblijf.

Kleinschalig verblijf binnen Pluryn: Wat gaat goed en wat kan beter? (2022)

Pluryn onderzocht met vragenlijsten en interviews de ervaringen van jongeren, ouders en professionals met kleinschalige behandelgroepen. Het doel is dat de organisatie wil leren wat er beter kan. Het onderzoek Kleinschalig verblijf binnen Pluryn: wat gaat goed en wat kan beter? is een vervolg op een studie naar kleinschalig verblijf die alleen intern uitgevoerd is.

Kenmerken en spreiding kleinschalige verblijven (2021)

Significant Public heeft in opdracht van de rijksoverheid het aantal kleinschalige verblijven in Nederland en de kenmerken ervan onderzocht. In de factsheet Kenmerken en spreiding van kleinschalige verblijven in Nederland staan de uitkomsten van het onderzoek.

Richting van kleinschalig verblijf (2021)

Het rapport Richting geven aan kleinschalig verblijf. Een plek om zo thuis mogelijk op te groeien van het NJi geeft een overzicht van de beschikbare kennis over kleinschalig verblijf. Deze is gebaseerd op kennis uit de wetenschappelijke literatuur, de ervaringen van kinderen en jongeren, en de ervaringen van organisaties met drie verschillende vormen van kleinschalig verblijf.

Kleinschalige voorziening, alternatief voor gesloten jeugdhulp (2020)

De Academische Werkplaats Risicojeugd belicht in het literatuuronderzoek Kleine groepen bij grote problemen: kleinschalige voorzieningen als alternatief voor reguliere gesloten jeugdhulp de effectieve factoren van kleinschalige zorg. Daarnaast zijn bij vijf instellingen interviews gehouden met jongeren, ouders en professionals over hoe zij kleinschalig verblijf ervaren. Dit onderzoeksproject is gericht op kleinschalig verblijf als alternatief voor JeugdzorgPlus.

Verkenning van kleinschalige groepen binnen de jeugdhulp (2020)

Het onderzoek Kleinschalige groepen binnen de jeugdhulp: een eerste verkenning is een verkenning van de ervaringen van jongeren en professionals in kleinschalige groepen binnen de residentiële jeugdhulp bij twee jeugdhulpaanbieders. Het onderzoek geeft een beeld van hoe het is om op een kleinschalige groep te wonen of werken. Kleinschalige groepen lijken een veelbelovende vorm van zorg te zijn die mogelijkheden biedt voor een veilig en goed leefklimaat.

Els Mourits

Els Mourits

senior medewerker