Gesloten jeugdhulp

Gesloten jeugdhulp is voor kinderen en jongeren met ernstige en complexe problemen, waarvoor lichtere hulp ontoereikend is. Door de ernst van de problemen vormen ze een risico voor zichzelf of anderen. Een opname in gesloten jeugdhulp beperkt de vrijheid van kinderen en jongeren. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat dit voor kinderen en jongeren ongewenste gevolgen heeft. Daarom wordt JeugdzorgPlus, een specifieke vorm van gesloten jeugdhulp, omgebouwd naar vormen van jeugdhulp die beter aansluiten bij hun behoeften aan hulp en onderwijs. JeugdzorgPlus moet in 2030 helemaal zijn afgebouwd.

Uitgelicht