Cijfers over JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp voor jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulp. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving.

JeugdzorgPlus heeft als doel jongeren met ernstige gedragsproblemen te behandelen en dusdanige gedragsverandering te bewerkstelligen dat zij weer kunnen participeren in de maatschappij. De jongere wordt daartoe opgenomen in een JeugdzorgPlus-instelling. JeugdzorgPlus wordt ingezet nadat een kinderrechter op verzoek van een gecertificeerde instelling heeft vastgesteld dat er sprake is van ernstige problemen die de jongere in zijn of haar ontwikkeling bedreigen. De gemeente heeft in dit verband een 'leveringsverplichting': als de rechter een machtiging afgeeft, dient de gemeente ervoor te zorgen dat de jongere geplaatst kan worden.

Betreft 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aantal jongeren in zorg bij JeugdzorgPlus 2.415 2.172 2.108 2.233 2.254 2.135 2.094 1.802 1.584 1.286  

1.146

Aantal plaatsingen 1.818 1.712 1.639 1.824 1.924 1.720 1.707 1.364 1.181 989 891
Aantal unieke jongeren met plaatsing JeugdzorgPlus 1.503 1.413 1.380 1.518 1.537 1.433 1.378 1.125 1.030 842 765
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 23 mei 2024.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud