Cijfers over JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulp. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving.

JeugdzorgPlus heeft als doel jongeren met ernstige gedragsproblemen te behandelen en dusdanige gedragsverandering te bewerkstelligen dat zij weer kunnen participeren in de maatschappij. De jongere wordt daartoe opgenomen in een JeugdzorgPlus-instelling. JeugdzorgPlus wordt ingezet nadat een kinderrechter op verzoek van een gecertificeerde instelling heeft vastgesteld dat er sprake is van ernstige (gedrags)problematiek die de jongere in zijn ontwikkeling bedreigt. De gemeente heeft in dit verband een 'leveringsverplichting': als de rechter een machtiging afgeeft dient de gemeente ervoor te zorgen dat de jongere geplaatst kan worden.

Betreft 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aantal jongeren in zorg bij JeugdzorgPlus 2.415 2.172 2.108 2.233 2.254 2.135 2.112 1.814 1.584
Aantal plaatsingen 1.818 1.712 1.639 1.824 1.924 1.720 1.707 1.366 1.175
Aantal unieke jongeren met plaatsing JeugdzorgPlus 1.503 1.413 1.380 1.518 1.537 1.433 1.382 1.128 1.029
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 21 april 2022.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud