Cijfers over jeugdhulp met verblijf

Er is sprake van jeugdhulp met verblijf als de jongere formeel niet thuis slaapt bij het eigen gezin. Het gaat daarom alleen om verblijfsvormen waarbij sprake is van een overnachting, zoals opvang in een pleeggezin, gezinsgerichte opvang of een vorm van gesloten jeugdhulp. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist doordeweeks, valt eronder.

Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Betreft: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jeugd tot 18 jaar 38.875 42.125 44.100 40.585 40.380 38.395 39.700 37.855 36.865
Jeugd tot 23 jaar 40.505 43,790 46.185 42.770 43.345 42.100 43.770 42.110 41.605
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 1 mei 2024.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud