Cijfers over jeugdzorg

Jeugdzorg is de verzamelnaam voor drie typen hulp, namelijk jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Betreft: 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jeugd tot 23 jaar met jeugdzorg (1) 380.100 404.080 419.580 430.175 443.480 429.215
Percentage jeugd tot 23 jaar met jeugdzorg (2) 8,5% 9,1% 9,4% 9,7% 10% 9,7%
Jeugd tot 18 jaar met jeugdzorg (3) 370.410 391.780 404.040 414.685 428.210 412.105
Percentage jeugd tot 18 jaar met jeugdzorg (4) 10,8% 11,5% 11,9% 12,2% 12.8% 12.4%
Jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdzorg (5) 9.690 14.300 15.540 15.275 15.370 17.110
Percentage jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdzorg (6) 1,0% 1,4% 1,5% 1,4% 1,4% 1,6%

(1) Jeugd tot 23 jaar die een of meerdere vormen van jeugdzorg heeft gehad (in natura en pgb). De cijfers voor 2020 zijn nog voorlopig.

(2) Het percentage is het aantal kinderen en jongeren met jeugdzorg ten opzichte van het totale aantal kinderen en jongeren tot 23 jaar in Nederland.

(3) Jeugd tot 18 jaar die een of meerdere vormen van jeugdzorg heeft gehad (in natura en pgb).

(4) Het percentage is het aantal kinderen en jongeren met jeugdzorg ten opzichte van het totale aantal kinderen en jongeren tot 18 jaar in Nederland.

(5) Jeugd van 18 tot 23 jaar die een of meerdere vormen van jeugdzorg heeft gehad (in natura en pgb).

(6) Het percentage is het aantal jongeren met jeugdzorg (in natura en pgb) ten opzichte van het totale aantal jongeren van 18 tot 23 jaar in Nederland.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 30 april 2021.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud