Cijfers over jeugdzorg

Jeugdzorg is de verzamelnaam voor drie typen hulp, namelijk jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Betreft: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jeugd tot 23 jaar met jeugdzorg (1) 380.100 404.080 419.580 430.175 443.585 435.760 469.515 473.950 478.660
Percentage jeugd tot 23 jaar met jeugdzorg (2) 8,5% 9,1% 9,4% 9,7% 10,0% 9,8% 10,6 % 10,7% 10,8%
Jeugd tot 18 jaar met jeugdzorg (3) 370.410 391.780 404.040 414.685 428.215 418.855 452.095 456.575 460.490
Percentage jeugd tot 18 jaar met jeugdzorg (4) 10,8% 11,5% 11,9% 12,2% 12,8% 12,6% 13,6% 13,8% 13,9%
Jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdzorg (5) 9.690 14.300 15.540 15.275 15.370 16.995 17.420 17.375 18.170
Percentage jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdzorg (6) 1,0% 1,4% 1,5% 1,4% 1,4% 1,5% 1,6% 1,5% 1,6%

(1) Jeugd tot 23 jaar die een of meerdere vormen van jeugdzorg heeft gehad (in natura en pgb). Met ingang van 2021 is er een forse toename van de berichtgeverspopulatie van jeugdhulpaanbieders. Hierdoor zijn de uitkomsten over de jaren 2021 en later niet goed te vergelijken met de uitkomsten over de jaren 2015 tot en met 2020.

(2) Het percentage is het aantal kinderen en jongeren met jeugdzorg ten opzichte van het totale aantal kinderen en jongeren tot 23 jaar in Nederland.

(3) Jeugd tot 18 jaar die een of meerdere vormen van jeugdzorg heeft gehad (in natura en pgb).

(4) Het percentage is het aantal kinderen en jongeren met jeugdzorg ten opzichte van het totale aantal kinderen en jongeren tot 18 jaar in Nederland. Door verschillen in peildata tussen de bevolkingscijfers en de jeugdzorgcijfers kunnen er kleine verschillen zijn in de percentages kinderen en jongeren met jeugdzorg vermeld in deze tabel en de daadwerkelijke percentages.

(5) Jeugd van 18 tot 23 jaar die een of meerdere vormen van jeugdzorg heeft gehad (in natura en pgb).

(6) Het percentage is het aantal jongeren met jeugdzorg (in natura en pgb) ten opzichte van het totale aantal jongeren van 18 tot 23 jaar in Nederland. Door verschillen in peildata tussen de bevolkingscijfers en de jeugdzorgcijfers kunnen er kleine verschillen zijn in de percentages kinderen en jongeren met jeugdzorg vermeld in deze tabel en de daadwerkelijke percentages.

     
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 30 april 2024.      
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud