Cijfers over jeugdreclassering

Een jongere van 12 jaar en ouder die met politie in aanraking is geweest en een proces-verbaal heeft gekregen, kan jeugdreclassering opgelegd krijgen door de rechter. Jeugdreclassering is een vorm van jeugdzorg waarbij de jongere wordt geholpen, begeleid en gecontroleerd, met als doel het gedrag te veranderen en recidive te voorkomen. Professionals werkzaam bij een gecertificeerde instelling voeren de maatregel uit. Bekostiging van jeugdreclassering loopt via gemeenten.

Betreft: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  2022
Jeugd tot 18 jaar met maatregel jeugdreclassering 7.535 7.125 6.665 6.000 5.795 5.220 4.845 4.690
Jeugd tot 23 jaar met maatregel jeugdreclassering 11.150 10.680 10.135 9.385 9.130 8.555 7.975 7.440
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 4 mei 2023.

Wil je weten wat het aandeel jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering is in jouw gemeente? Dit vind je op Staat-van-de-jeugd.nl.

Jongeren met jeugdreclassering per gemeente

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud