Cijfers over jeugdhulp

Jeugdhulp, zoals beschreven in de Jeugdwet, is hulp en zorg aan kinderen en jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van het kind of de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders. Volgens de Jeugdwet, die geldt sinds 1 januari 2015, valt dit aanbod onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Betreft: 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jeugd tot 18 jaar met jeugdhulp (1) 343.100 368.340 387.070 398.115 418.010 401.835
Percentage jeugd tot 18 jaar met jeugdhulp (2) 10,0% 10,8% 11,4% 11,8% 12,4% 12,0%
Jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdhulp (3) 5.780 10.275 12.745 12.760 12.980 14.830
Percentage jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdhulp (4) 0,6% 1,0% 1,2% 1,2% 1,2% 1,4%
Jeugd tot 23 jaar met jeugdhulp (5) 348.880 378.615 399.815 410.875 430.580 416.665
Percentage jeugd tot 23 jaar met jeugdhulp (6) 7,8% 8,5% 9,0% 9,3% 9,7% 9,4%

(1) Jeugd tot 18 jaar die gebruik gemaakt heeft van jeugdhulp en geen andere vorm van jeugdzorg. De cijfers zijn het totaal van jeugdhulp in natura, dus exclusief pgb. De cijfers 2020 zijn nog voorlopig.

(2) Percentage kinderen en jongeren met jeugdhulp (in natura) ten opzichte van het totaal aantal kinderen en jongeren tot 18 jaar in Nederland.

(3) Jeugdhulp in natura (exclusief pgb).

(4) Percentage jongeren met jeugdhulp (in natura) ten opzichte van het totaal aantal jongeren van 18 tot 23 jaar in Nederland.

(5) Jeugd die gebruik heeft gemaakt van jeugdhulp en geen andere vormen van jeugdzorg (jeugdbescherming en jeugdreclassering). De cijfers zijn het totaal van jeugdhulp in natura (exclusief pgb).

(6) Percentage kinderen en jongeren met jeugdhulp (in natura) ten opzichte van het totaal aantal kinderen en jongeren tot 23 jaar in Nederland.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 30 april 2021.

 

Bronnen
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud