Cijfers over jeugdhulp

Jeugdhulp, zoals beschreven in de Jeugdwet, is hulp en zorg aan kinderen en jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van het kind of de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders. Volgens de Jeugdwet, die geldt sinds 1 januari 2015, valt dit aanbod onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Betreft: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jeugd tot 18 jaar met jeugdhulp (1) 356.720 378.425 394.210 404.780 418.010 406.680 443.070 448.415 452.970
Percentage jeugd tot 18 jaar met jeugdhulp (2) 10,4% 11% 11,6% 12% 12,4% 12,2% 13,4% 13,6% 13,7%
Jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdhulp (3) 6.590 11.500 13.035 12.985 12.980 14.720 15.395 15.685 16.520
Percentage jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdhulp (4) 0,6% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,4% 1,4% 1,5%
Jeugd tot 23 jaar met jeugdhulp (5) 363.310 389.925 407.245 417.765 430.990 406.680 458.465 464.100 469.490
Percentage jeugd tot 23 jaar met jeugdhulp (6) 8,1% 8,8% 9,2% 9,4% 10,0% 9,5% 10,3% 10,5% 10,6%

(1) Jeugd tot 18 jaar die gebruik gemaakt heeft van jeugdhulp en geen andere vorm van jeugdzorg (jeugdbescherming en jeugdreclassering). De cijfers voor 2023 zijn nog voorlopig. Met ingang van 2021 is er een toename van de berichtgeverspopulatie van jeugdhulpaanbieders. Hierdoor zijn de uitkomsten over de jaren 2021 en later niet goed te vergelijken met de uitkomsten over de jaren 2015 tot en met 2020.

(2) Percentage kinderen en jongeren met jeugdhulp ten opzichte van het totaal aantal kinderen en jongeren tot 18 jaar in Nederland.

(3) Jeugd tot 18 jaar die gebruik gemaakt heeft van jeugdhulp en geen andere vorm van jeugdzorg. Cijfers voor 2023 zijn voorlopig.

(4) Percentage jongeren met jeugdhulp ten opzichte van het totaal aantal jongeren van 18 tot 23 jaar in Nederland.

(5) Jeugd die gebruik heeft gemaakt van jeugdhulp en geen andere vormen van jeugdzorg (jeugdbescherming en jeugdreclassering). Cijfers voor 2023 zijn voorlopig.

(6) Percentage kinderen en jongeren met jeugdhulp ten opzichte van het totaal aantal kinderen en jongeren tot 23 jaar in Nederland.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 2 mei 2024.

   

Wil je weten wat het aandeel kinderen en jongeren in je gemeente is dat jeugdhulp ontvangt? Dit vind je op Staat-van-de-jeugd.nl.

Kinderen en jongeren die jeugdhulp krijgen per gemeente

Lees ook

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud