Verdere daling instroom JeugdzorgPlus

Het aantal plaatsingen in JeugdzorgPlus-instellingen is in 2022 met 17 procent gedaald ten opzichte van 2021. Dat meldt Jeugdzorg Nederland. Het aantal plaatsingen daalt al sinds 2018.

JeugdzorgPlus is een vorm van intensieve, gesloten jeugdhulp voor jongeren met ernstige problemen die een risico vormen voor zichzelf of anderen. In 2022 vonden er 983 plaatsingen plaats.

Landelijke regie

De daling is mede het gevolg van het beleid om JeugdzorgPlus te vervangen door opvang in kleinschalige, open voorzieningen. Een voorwaarde is dan wel dat die voorzieningen werkelijk worden ontwikkeld. Daarvoor is volgens Jeugdzorg Nederland meer landelijke regie nodig. Die moet ervoor zorgen dat de bestaande instellingen kunnen blijven voortbestaan zolang de alternatieven nog niet overal beschikbaar zijn.

Regionale verschillen

Jeugdzorg Nederland wijst erop dat de regionale verschillen in het gebruik van JeugdzorgPlus toenemen. Het aantal plaatsingen in het noordwesten van Nederland is bijvoorbeeld de afgelopen vier jaar meer dan gehalveerd, terwijl het in het zuiden maar beperkt afneemt. Verder zijn er regionale verschillen in de gemiddelde duur van plaatsingen. Die varieert van vijf tot zeven maanden. De regionale verschillen zijn volgens Jeugdzorg Nederland een gevolg van het feit dat gemeenten in de gedecentraliseerde jeugdzorg hun eigen keuzes maken. Ook daarom is volgens de brancheorganisatie meer landelijke regie nodig.

Specialistische hulp

Els Mourits van het Nederlands Jeugdinstituut is het ermee eens dat de afbouw van JeugdzorgPlus vraagt om landelijke regie. 'Vooral waar het gaat om specialistische hulp bij complexe problemen die niet veel voorkomen. Die hulp is niet in elke regio beschikbaar. Dat aanbod moet je landelijk afstemmen.'

Ook is er landelijke regie nodig om te zorgen dat JeugdzorgPlus-instellingen niet ten onder gaan tijdens het afbouwproces. Mourits: 'Jeugdzorg Nederland waarschuwt dat instellingen financieel kunnen omvallen, omdat ze soms alleen betaald worden voor bedden die bezet zijn. Dan is een bijkomende zorg dat ervaren medewerkers vertrekken omdat ze geen toekomst zien voor de instelling en dus ook niet voor zichzelf. Het is belangrijk om die mensen vast te houden. Die zijn nodig om straks jongeren met complexe problemen in een kleinschalige, open voorziening de zorg te bieden die ze nodig hebben. En die zorg kun je wél op gemeentelijk of regionaal niveau regelen.'

Bron: Jeugdzorg Nederland

Bericht Jeugdzorg NederlandFactsheet Plaatsingsgegevens JeugdzorgPlusBericht VWS over afbouw van JeugdzorgPlus

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.